Indbydelse til sejlads på Båkebanen 2020

Denne sejladsserie er for alle, der har lyst til at kapsejle, nye sejlere er meget velkomne.

Deltagere på Båkebanen skal have gyldigt DH-målebrev (kapsejladslicens fra Dansk Sejlunion). Fler-skrogsbåde skal have et gyldigt Texel-mål. Hvis du ikke har målebrev, kan du sejle Easy Sejlads, hvor der ikke er krav om målebrev.

Tilmelding via klubbens hjemmeside (PC i klubhuset kan benyttes). Tilmeld dig HER

Tilmeldingsfristen er lørdag den 1. august.

Startgebyret er 125 kr. Ved eftertilmelding er prisen 200 kr., og man kan ikke blive klubmester. Geby-ret betales via MobilePay.

Der sejles efter World Sailings Kapsejladsregler og Båkebanens Sejladsbestemmelser. Ved resultat-beregning anvendes DH’s GPH sømiletider. For flerskrogsbåde anvendes Texel-mål.

Der vil være separate løb for både uden spiler (herunder asymmetrisk spiler/genakker). Ligeledes vil der være separat løb for flerskrogsbåde. Der skal være minimum 3 både i et løb.

Banerne er som sidste år og kan ses på hjemmesiden.

Båkebanens sejladser er tirsdage fra 11. august til 15. september (6 sejladser).

Starttidspunktet for første start vil for alle sejladser på Båkebanen være kl. 18:30. Efterfølgende starter med 5 minutters interval.

Sæsonen afsluttes med Gule ærter sejladsen tirsdag den 22. september. Fælles start kl. 18:30 (Easy Sejlads fælles start kl. 18:35). Efter Gule ærter sejladsen kåres årets klubmestre på Båkebanen.

Efter hver sejlads er der hyggeligt samvær i klubhuset med mulighed for køb af mad og drikkevarer. Desuden er der præmieuddeling for aftenens sejlads (præmie for hver 3. startende båd).

Sejladsbestemmelser og deltagerliste udleveres de 2 første sejladsaftener 11. og 18. august mellem kl. 17:15 og 17:45 i klubhuset. Disse dokumenter vil også være tilgængelige på ES’ hjemmeside.

Nummerskilte til måltagning genbruges fra sidste år. Nye sejlere får nummerskilt sammen med udlevering af sejladsbestemmelser.

Se mere på ES’ hjemmeside: www.egaasejlklub.dk

For yderligere information kontakt Karsten Bank Petersen (21 71 73 97, kapsejlads@egaasejlklub.dk).

Med sejlerhilsen
Egå Sejlklubs Kapsejladsudvalgejladsudvalg
Hent som pdf HER