Bugtens Kaløsejlads 6. oktober

Kaløsejladsen 2018 – lørdag den 6. oktober – en distancesejlads på ca. 26 sømil

Sejlklubben BUGTEN inviterer såvel egne medlemmer som medlemmer i vore naboklubber til sæsonens sidste kapsejlads.

Distancen er på i alt 25,7 sømil, men ved svag vind afkortes banen.
En evt. afkortning signaleres fra dommerbåden.

Der er fælles morgenmad i BUGTENs klubhus fra kl. 08:00.

1. start går kl. 10:00.

Der startes individuelt i henhold til respit beregnet efter bådens GPH-tal. Starttidspunkt samt løbsinddeling for deltagende både vil fremgå af løbsliste, der vil blive mailet til deltagerne, hvis e-mail adressen er løbsledelsen bekendt – alternativt udleveret under morgenmaden i sejlklubben BUGTENs klubhus.

De deltagende både opdeles grundlæggende i to løb efter fartøjets GPH-tal, således at der bliver ét løb for både med GPH-tal over 665 og ét for både med GPH-tal op til 665. Ved 5 eller flere både af samme klasse oprettes desuden rene klassebådsløb. Løbene vil fremgå af løbslisten.

Der er præmie for hver femte deltagende båd.

Præmieoverrækkelse og spisning foregår i BUGTENs klubhus efter sejladsen.

Startgebyret omfatter såvel sejlads som morgenmad og spisning og andrager kr. 300 pr. båd inkl. besætning – uanset antal personer om bord.

Tilmelding og betaling på hjemmesiden under Events – senest onsdag den 3. oktober.

Sejladsbestemmelserne kan udskrives under Kapsejlads > Sejladsbestemmelser – eller via linket HER:

Sejladsbestemmelserne vil desuden kunne udleveres i klubhuset før start.

NB! For deltagende både, der fra andre havne ankommer allerede fredag,  refunderes gæstelejen for én overnatning af løbsledelsen.

God sejlads

BUGTENs kapsejladsteam – Aage