Kære Medlemmer

Vi er næsten i mål med de frivillige opgaver som sejlklubbens medlemmer skal ståfor. Der er dog  nogle opgaver hvor der mangler arme og ben: 19 Bortskaffelse af gamle vinduespartier

Sejlklubben bliver kontantløs!

Da vi fra januar 2020 ikke længere har mulighed for at aflevere kontanter i banken er vi nødt til at afskaffe kontantbetaling. Derfor vil al betaling i klubben (mad ved

TILMELDINGSFRIST MOTORDUELIGHED OG VHF-SRC

Kære medlememmer Husk at der er tilmeldingsfrist til motorduelighed og motorkursus af hensyn til  planlægning og køb af undervisningsmaterialer.   https://www.egaasejlklub.dk/egaa-sejlklub-afholder-src-kursus-proeve/   https://www.egaasejlklub.dk/motordueligheds-og-baadteknik-kursus/   _____________________________________________________________________   Med venlig hilsen Næstformand

Renovering af klubhus

Kære medlemmer   Godt nytår.   Vedlagt opdateret status på tilmeldinger til renovering af klubhuset. Som i kan se så er der kommet en del tilmeldinger. Der mangler stadig en

Egå Sejlklub afholder SRC kursus + prøve

Kurset er prøveforberedende i forhold til erhvervelse af det lovpligtige SRC certifikat. (VHF+DSC). Ialt 12 timer plus prøve. Undervisningen er en kombination af tavleundervisning og øvelser. Max 30 pladser. Mere

Motordueligheds og bådteknik kursus.

Egå Sejlklub afholder Motordueligheds og bådteknik kursus. Kurset er prøveforberedende i forhold til aflæggelse af DUELIGHEDSPRØVE I MOTORPASNING FOR FRITIDSSEJLERE.  Ialt 18 timer plus prøve. Undervisningen er en kombination af

En lille Jule-/Nytårshilsen fra din sejlklub

Tak for et rigtigt dejligt år i Egå Sejlklub. Det blev ikke mindst dejligt, fordi klubbens mange ildsjæle igen i år har lagt tid og hjerte i alle de opgaver,

Renovering af klubhus

Kære medlemmer På baggrund af beslutningerne på generalforsamlingen den 5 november 2019 og den tilhørende ekstraordinære generalforsamling den 26 november 2019, er bestyrelsen gået igang med at rulle de to

Sejl Sikkert dag

Hermed indbyder vi brugere af Egå Marina og andre interesserede til en formiddag, der handler om Søsportens Sikkerhedsråd og Tryg Fondens fælles indsats for at højne sikkerhedskulturen til søs. Vi

Standerskifte lørdag den 19. oktober 2019

Velkommen til standerstrygning, hvor vi har kunnet glæde os over endnu en dejlig sejlersæson og som det ser ud på parkeringspladserne, har det fleste af jer fået jeres både sikkert

Standerskifte

Husk der er standerskift lørdag den 19. oktober 2019 kl. 14.30

Indkaldelse til ordinære generalforsamling

Tirsdag den 5. november 2019 kl. 19.00 Egå, den 10. oktober 2019 Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Egå Sejlklub med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent. Bestyrelsens

Kapsejladsafslutning og klubmestre 2019

Tirsdag den 24. september afsluttede vi årets kapsejladssæson for kølbåde og flerskrogsbåde. Aftenens sejlads måtte desværre aflyses på grund af manglende vind. I klubhuset var køkkenholdet klar med gule ærter,

Lån af klubhus

Med baggrund i et ønsket om at at give et medlemskab af Egå Sejlklub en forøget værdi, har bestyrelsen besluttet at lave en forsøgsordning, således at medlemmer og externe sejladsrelaterede

Sejlsikkert

Læs mere om arrangementet her …