Inspirerende sejlerskole

Efter at have sejlet ugentligt som gast med en flok kammerater i 4 sejlsæsoner følte jeg, at tiden var inde til dels at få det teoretiske fundament i orden og

Søkort og tovværk

I forbindelse med teoriundervisningen i Duelighedssejlads, søger jeg nogle brugte søkort over forskellige steder i verden samt noget gammelt tovværk der kan bruges til knobøvelser. Ligger i inde med noget

Duelighedsbevis – TEORI

LUKKET for tilmeldinger !!  Sejlerskolen starter et nyt teorihold mandag den 30 oktober kl. 19:00 – ca. 21:30 i Egå Sejlklub´s klubhus på Egå Marina. Kursus er målrettet Søfartsstyrelsens og

Evaluering af ”Fru Larsen”

Instruktørernes evaluering af ”Fru Larsen” efter første halvsæson. Egå 31/7 2017 Efter den første halvsæson med ”Fru Larsen”, er de faste instruktører, der har sejlet med hende, blevet bedt om

Sejlerskolens grill aften

Fredag den 8 september vil der være grill aften i klubhuset fra 18:00, hvor gamle, nuværende og kommende kursister kan mødes med sejlerskolen og dens instruktører/censorer. Dem der har bestået

Sejlerskolen – going international

Vi har stadig medvind, men vi skal udvikle os – så derfor prøver vi noget mere nyt…           Efter flere henvendelser er det besluttet at opstarte

Sejlerskole praktik aften

Sejlerskolens første praktik aften gik med planlægning af klargøring , hygge samt knobkursus. Der er 28 kursister, så begge skolebåde er i brug mandag-torsdag. Klargøring i den kommende weekend. Skolebådene

Sejlerskolens påskemøde

Den 19 marts har sejlerskolens instruktører og teknikkere taget forskud på påsken i forbindelse med en arbejdsdag. Ud over en velfortjent frokost har vi arbejdet med skolens organisering, herunder lavet

Er der kurser du kunne tænke dig ?

En af konklusionerne i undersøgelsen “Havets Motionister” er at der er en generel efterspørgsel på mere uddannelse af sejlklubbernes medlemmer. I Egå Sejlklub vil vi gerne støtte op om dette.