Sejlerskolens grill aften

Fredag den 8 september vil der være grill aften i klubhuset fra 18:00, hvor gamle, nuværende og kommende kursister kan mødes med sejlerskolen og dens instruktører/censorer. Dem der har bestået

Sejlerskolen – going international

Vi har stadig medvind, men vi skal udvikle os – så derfor prøver vi noget mere nyt…           Efter flere henvendelser er det besluttet at opstarte

Sejlerskole praktik aften

Sejlerskolens første praktik aften gik med planlægning af klargøring , hygge samt knobkursus. Der er 28 kursister, så begge skolebåde er i brug mandag-torsdag. Klargøring i den kommende weekend. Skolebådene

Sejlerskolens påskemøde

Den 19 marts har sejlerskolens instruktører og teknikkere taget forskud på påsken i forbindelse med en arbejdsdag. Ud over en velfortjent frokost har vi arbejdet med skolens organisering, herunder lavet

Er der kurser du kunne tænke dig ?

En af konklusionerne i undersøgelsen “Havets Motionister” er at der er en generel efterspørgsel på mere uddannelse af sejlklubbernes medlemmer. I Egå Sejlklub vil vi gerne støtte op om dette.