Duelighedsbevis – TEORI

LUKKET for tilmeldinger !! 
Sejlerskolen starter et nyt teorihold mandag den 30 oktober kl. 19:00 – ca. 21:30 i Egå Sejlklub´s klubhus på Egå Marina.
Kursus er målrettet Søfartsstyrelsens og Dansk Sejlunion´s nye regler.
Der undervises både på dansk og dansk/engelsk såfremt det er nødvendigt.
Prisen for kursus er 600,- plus nødvendige materialer ca. 800-1000,-. Materialer bestilles på første kursus aften.
Hertil kommer prøvegebyr til Søfartsstyrelsen/DS efter gældende regler ca. 300,-
Adgang til kursus forudsætter et medlemskab af Egå Sejlklub.
Undervisningen foregår på mandage og forventes afsluttet med teoretisk prøve (skriftlig og mundtlig) i marts/april 2018.
Til info kan oplyses at praktisk sejlads starter i april/maj 2018 med prøveaflæggelse september 2018.

Sidste frist for tilmelding 8. oktober.

Er der spørgsmål kan jeg kontaktes på 50994025.
Med venlig hilsen
Klaus Madsen