Egå Sejlklubs Kapsejladsudvalg inviterer til

En aften om protester og protestbehandling – krydret med staldfiduser og eksempler

Vi har lokket Jens Villumsen fra Kaløvig Bådelaug til at komme og øse af sine erfaringer om protester og protestbehandling.
 
Foredraget er især beregnet for de, der sejler de fælles Pointsejladser, som arrangeres i et samarbejde mellem Aarhus Sejlklub og Egå Sejlklub. Men alle andre kapsejlere (jolle, kølbåd, flerskrog) er naturligvis også velkomne, uanset om de kommer fra Egå eller Aarhus. De fleste kapsejlere vil på et tidspunkt blive involveret en protest – på den ene eller anden side af bordet.
 
Formålet med aftenen er at gennemgå procedurerne for protester og blive klædt på til protestsituationer

En protest handler oftest om, at deltagere er uenige om, hvem der havde retten til vejen i en situation. Protesten er således mere et ønske om at få afklaret en situation end en decideret anklage.

I løbet af aftenen vil vi, forhåbentlig, få afklaret følgende:
• Hvad er mine rettigheder, og hvad er mine pligter i forbindelse med protester?
• Hvordan protesterer jeg?
• Hvad gør jeg, hvis der er en protest mod mig?
• Hvad sker der under selve protesthøringen?
• Kan en protestafgørelse appelleres?

Tid: Tirsdag den 10. april 2018 kl. 19:00 – 21:30
Sted: Egå Sejlklubs klubhus
Pris: Gratis (øl og vand sælges til sejlervenlige priser)