Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Egå Sejlklub

Tirsdag den 26. november 2019 kl. 19.00

Egå, den 06. november 2019
Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Egå Sejlklub med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsens forslag er: Mads Trøstrup

2. Behandling af indkomne forslag. Forretningsudvalget indstiller, at generalforsamlingen vedtager, at Egå Sejlklubs bestyrelse bemyndiges til at optage lån med pant i klubhuset til Energirenovering af klubhuset. Lånet bliver i form af en trækningsret på af 250.000 kr. i Sparekassen Kronjylland. (Bestyrelsens forslag)
Forslaget blev vedtaget på Egå Sejlklubs ordinære generalforsamling den 05. ds., men grundet et ikke tilstrækkeligt stort fremmøde på den ordinære generalforsamling skal forslaget endelig godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

3. Eventuelt.

Vel mødt i Egå Sejlklubs klubhus tirsdag den 26. november 2019!

Med venlig hilsen
EGÅ SEJLKLUB

Peter Juul Christiansen
formand for bestyrelsen

Hent indkaldelse som pdf HER