ES kapsejladser i 2019


Så skal vi snart ikke vente længere, inden vi igen skal ud og have sjov på kapsejladsbanerne ?

Egå Sejlklub tilbyder et bredt udvalg af kapsejladser for kølbåde og flerskrogsbåde: Fuld besætning, singlehand, doublehand, udlagte baner, distancesejlads, korte baner, lange baner. Herunder finder du korte beskrivelser af sejladserne med datoer, så du kan notere dem i kalenderen og booke besætningen.

Som noget nyt vil vi i år tilbyde en serie af doublehand aftenkapsejladser, dvs. sejladser for 2-mandsbesætninger. Serien sejles 3 onsdage før sommerferien og 3 onsdage efter sommerferien. Onsdagene er valgt, så der ikke er singlehand mandagssejlads og doublehand onsdagssejlads i de samme uger.

Båkebane og Easy Sejlads
Båkebanen er vores traditionelle tirsdagssejlads, hvor der sejles efter DH-mål (Texel-mål for flerskrogsbåde). Disse sejladser sejles efter Kapsejladsreglerne, og det er nødvendigt at have gyldigt målerbrev (licens fra Dansk Sejlunion).

Hvis du synes, det lyder kompliceret med kapsejladsreglerne, eller hvis du bare vil tage den en anelse mere med ro, kan vi tilbyde Easy Sejlads de samme tirsdagsaftener. Her sejles efter Søvejsreglerne, og der er ikke krav om gyldigt målerbrev.

Fælles for Båkebanen og Easy Sejlads er, at der er start og mål ud for Båken – og ikke mindst at det er hyggeligt og spændende at deltage. Efter sejladserne er der mulighed for at snakke med de andre sejlere i klubhuset, hvor der kan købes mad og drikkevarer.

Der er 8 sejladser før sommerferien, 7. maj til 25. juni. Efter sommerferien er der 6 sejladser, 13. august til 17. september. Alle aftener går 1. start kl. 18:30.

Tilmelding åbner på hjemmesiden i starten af april. Der kommer besked på hjemmesiden.

Sejladserne indledes med en uformel Tune-up sejlads 30. april, hvor der er lejlighed til at få tjekket, om båd, besætning og skipper er klar til sæsonen.

Sejladserne afsluttes med Gule Ærter sejladsen 24. september. Her sejler vi en kort kapsejlads, spiser gule ærter og uddeler præmier til de bedste sejlere på Båkebanen i 2019.

Singlehandsejladser
Ved singlehandsejladserne, er det kun skipperen, der må være ombord på båden. Årets 6 sejladser ligger på disse mandagsaftener: 20. maj, 3. juni, 17. juni, 12. august, 26. august og 9. september.

Efter sejladserne mødes skipperne i klubhuset, hvor der vanker leverpostejs- og ostemadder.

Tilmelding åbner på hjemmesiden i starten af april. Der kommer besked på hjemmesiden.

NYHED: Doublehandsejladser
Vi prøver i år med en ny serie af kapsejladser, hvor der skal være 2 personer i hver båd. Vi starter med et meget simpelt koncept: Der startes med respitstart (de mindste/langsomste starter først), hvor hver båd har sit eget starttidspunkt og selv er ansvarlig for at starte til tiden, der vil ikke være bemanding i dommertårnet (Båken). Den båd, der kommer først i mål har vundet. Der vil ikke blive lavet resultatlister.

Årets 6 doublehandsejladser ligger på disse onsdagsaftener: 15. maj, 29. maj, 12. juni, 21. august, 4. september og 18. september.

Besætningerne forventes at mødes i klubhuset efter sejladserne, så der kan udveksles historier om dagens sejlads.

Tilmelding åbner på hjemmesiden i starten af april. Der kommer besked på hjemmesiden.

Når sæsonen er gået, vil vi sammen med doublehandsejlerne evaluere, om vi skal fortsætte med denne sejladsserie, og om der skal fortsættes med det simple koncept.

Pointsejladser
Egå Sejlklub og Aarhus Sejlklub arrangerer i fællesskab Pointsejladserne, hvor der sejles på en udlagt bane (”op-ned bane”) mellem Egå og Aarhus på tirsdagsaftener. Mange klassebåde vælger Pointsejladserne, men alle kølbåde kan deltage.

Der er 9 sejladser før sommerferien, 30. april til 25. juni. Efter sommerferien er der 7 sejladser, 13. august til 24. september.

Tilmelding er allerede åben HER.

Midsommerkapsejlads
Fredag den 21. juni, holder vi en kort aftenkapsejlads med efterfølgende spisning og festlighed. Her er det vigtigt at få hele familien med.

Egå Tun Star
30. august – 1. september afholder vi anden udgave af Egå Sejlklubs 2-mands distancekapsejlads. Om lørdagen er der kapsejlads fra Egå til Tunø. Om aftenen er der spisning og skipperskrøner. Om søndagen er der kapsejlads tilbage fra Tunø til Egå.

Hovedkapsejlads
Søndag den 22. september holder vi den traditionelle Hovedkapsejlads. Det er en distancesejlads hvor banen og distancen planlægges efter vejrsituationen. På den måde får vi noget godt sejlads af en passende længde.

Kapsejladskalender
Vi har samlet en kalender med årets kapsejladser i Egå Sejlklub og andetsteds på bugten og omegn. Siden er HER. Du kan altid finde kalenderen i øverste venstre hjørne af kapsejladssiden.

Hvis du har spørgsmål til årets sejladser, eller hvis du vil prøve kapsejlads, og ikke lige ved, hvordan det skal gribes an, kan du kontakte Karsten Bank Petersen (21 71 73 97, kapsejlads@egaasejlklub.dk).

Med sejlerhilsen
Kapsejladsudvalget