Indkaldelse til Generalforsamling 2017

I henhold til vedtægterne for Egå Sejlklub indkaldes herved til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 7. november 2017 kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt forelæggelse af budget for det kommende år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af formand, næstformand og kasserer
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer jf. § 11
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant jf. §14
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober 2017

Eventuelle forslag offentliggøres otte dage før
generalforsamlingen ved opslag i klubhuset.

Kl. 18.30 før generalforsamlingen, vil Egå Sejlklub være vært for bespisning af medlemmer der deltager i generalforsamlingen. Drikkevarer til maden kan købes i klubhuset.

Før den egentlige generalforsamling vil der være overrækkelse af året anerkendelser samt et kort indlæg fra Sailing Aarhus

Bestyrelsen

Hen indbydelse som pdf HER