Indkaldelse til Generalforsamling

I henhold til vedtægterne for Egå Sejlklub indkaldes herved til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 8. november 2016 kl. 19.30 i klubhuset

HUSK tilmelding til spisning kl. 18.30,  se nederst på siden

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt forelæggelse af budget for det kommende år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af formand, næstformand og kasserer
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer jf. § 11
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant jf. §14
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober 2016

Eventuelle forslag offentliggøres otte dage før
generalforsamlingen ved opslag i klubhuset.

Kl. 18.30 før generalforsamlingen, vil Egå Sejlklub være vært for bespisning af medlemmer der deltager i generalforsamlingen. Drikkevarer til maden kan købes i klubhuset.

Bestyrelsen

Hent indkaldelse som pdf HER

Lukket for tilmelding til spisning ved generalforsamling