Information til bådejere i Aarhusområdet:

Volvo Ocean Race fly-by 22. juni

 
Når Volvo Ocean Race bådene kommer helt tæt på Aarhus, er der ingen tvivl om at det bliver et spektakulært syn. På ruten fra Gøteborg til målstregen i Haag runder Volvo Ocean-bådene mærket i
havnebassinet ved DOKK1 / havnepladsen. Det vil foregå mellem 12 og 18 – mest sandsynligt ved 14-tiden.

Hvis du overvejer at se Volvo Ocean bådenes ankomst til Aarhus fra søsiden, skal du være meget velkommen. Du skal dog være opmærksom på at sejladsen ind til Aarhus Havns foregår i Aarhus Havns myndighedsområde jf. søkort 127 – og der derfor må generelt ikke tages ophold indenfor dette område.

Aarhus Havn har efter aftale med Aarhus Events og Volvo Ocean Race udstukket et område, hvortil tilskuerbåde henvises.

Grænsen til området vil være markeret med en række gule bøjer og tilskuerbåde vil være henvist til området nord herfor.

I området langs de gule bøjer vil der være afviserfartøjer, der sammen med politi og marinehjemmeværn vil sikre at Aarhus Havns udstukne retningslinjer bliver respekteret. Endvidere kan der blive udsendt generel information på VHF-kanal 8.

I tilfælde af enten meget svag eller meget kraftig vind, kan mærkerundingen være henlagt til at foregå udenfor havnen og tilskuerområdet vil blive flyttet tilsvarende nordpå, med samme retningslinjer.

Sejlads til og fra tilskuerområdet foregår efter Aarhus Havns almindelige forordning for sejlads i området.
(se Aarhus Havns hjemmeside).

Det på kortet skraverede område er forbudsområde – også for VOR-bådene.

Det er kun registrerede både tilhørende eventen (’fly-by-flag’), der har adgang til selve havnen før og efter mærkerundingen og dette skal foregå ved forudgående accept via opkald til Aarhus Havn.

Med venlig hilsen
Aarhus Havn, Søren Tikjøb
Aarhus Events, Frederik Just
Sailing Aarhus, Per Hjerrild

Hent som pdf HER