Interessen for sikker sejlads bare stiger og stiger

Egå Sejlklub oplever en stadig stigende interesse for vores Sejlerskole. De seneste par år er antallet af kursister, der ønsker at tage et duelighedsbevis til sejlads er bare steget og steget og vi er således nået op på 46 personer tilmeldte kursister i 2019 og har været nødt til at opdele i to hold.

Når kursisterne bliver spurgt, hvorfor de vil have et duelighedsbevis, er svaret altid sikkerhed og ønsket om at kunne håndtere pludselige situationer. En del af kursisterne er ægtefælle til en med mere sejlerfaring, som dels ønsker at kunne håndtere båden, hvis manden/konen skulle falde over bord og dels ønsker at få en endnu større glæde og oplevelse til søs.

Undervisningen er delt i en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del foregår fra november til april og afsluttes med en eksamen. Den praktiske undervisning starter i slutningen af april med klargøring af skolebåde og fra 1. maj er kursisterne på vandet med erfarne instruktører en gang om ugen. I september afsluttes forløbet med en praktisk prøve og langt de fleste får endelig deres duelighedsbevis.

Et duelighedsbevis er lidt lige som et kørekort, man føler sig klædt på til at opbygge rutine og derved skabe tryghed for familie og venner, der er med ude at sejle.

VM i Aarhus 2018, spændene TV om sejlads og en fantastisk sommer har fået mange øjne op for glæden ved at sejle. I Egå Sejlklub ser vi rigtig mange af vores kursisterne bliver i Sejlklubben og er nu for første gang oppe på 500 medlemmer.

Vores utrættelige instruktører, skolebåd vedligeholder og undervisere udfører et fantastisk arbejde og får knyttet kursisterne på sejlerskolen til Egå Sejlklub på allerbedste vis.

Med sejlerhilsen
Peter Juul