Kære Båke- og Easy-sejlere

 

Kapsejladssæsonen er snart slut for i år, men der sker mange spændende ting resten af september.

Tirsdag den 11. og tirsdag den 18. september er der normal Båke- og Easy-sejlads med første start kl. 18:30. Husk, at tidsbegrænsningen er 1½ time fra bådens startsignal. Efter disse sejladser kan der købes billetter til Gule Ærter arrangementet 25. september

På lørdag og søndag 15.-16.september sejles vores nye Egå Tun Star kapsejlads for 2-mandsbesætninger. Der er godt fremmøde med 21 deltagende både.

Søndag den 23. september har vi Hovedkapsejlads med en bane, der passer til dagens vind og vejr (læs mere HER). Tilmelding senest tirsdag den 18. september på hjemmesiden (HER).

Tirsdag den 25. september er der Gule Ærter sejlads med særlige regler:

Alle Båkebane-sejlere starter kl. 18:30

Alle Easy-sejlere start kl. 18:35

Der sejles en kort bane. For Båkebanen vises banen på taltavlen på Båken

Efter sejladsen serveres der gule ærter og tilhørende snaps i klubhuset. Det er nødvendigt at købe billetter (50 kr. pr. person), som sælges efter sejladserne 11. og 18. september. I forbindelse med dette arrangement uddeles der præmier til årets klubmestre på Båkebanen.

Med sejlerhilsen

ES kapsejladsudvalg