Kandidater til bestyrelsen i Egå Sejlklub

Ved den kommende generalforsamling vil der være behov nye kandidater til følgende funktioner i bestyrelsen:

Formand
Kasserer
Formand for Jolleudvalg

Der skal derfor lyde en opfordring til at der er nogen melder sig til at tage en tjans for klubben.

Som information i forbindelse med kassererfunktionen er det jo kendt, at dette tidligere har været en meget ”tung” funktion, hvor det er nødvendigt at have en vis regnskabsmæssig indsigt. Der er dog over det senest år sket den ændring, at store dele at det tidligere så tunge arbejde er udliciteret til HP Revision. Det vil sige løn, bogføring, fakturering, årsregnskab, moms mm. Tilbage er primært økonomistyring, løbende status til bestyrelsen, medlemskartotek samt løbende samarbejde med HP Revision. Økonomistyringen er nu overført til et web baseret værktøj kaldet e-conomic som alle i bestyrelsen har læseadgang til.

Vi håber fra bestyrelsens side, at der vil komme nye kandidater på banen. Vi står selvfølgelig til rådighed til at svare på spørgsmål.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen