Kapsejladsudvalget

Karsten Bank Petersen Formand / Båkebanen* / Easy’, Midsommersejlads*, Hovedkapsejlads*, Tun Star, DH-måler 21717397 Email
Lars Dalbøge Præmier / Materiel / Mette 20426952 Email
Jens Kristian Kobæk Mette*, materiel, Pointsejladserne, Tun Star 40443399 Email
Erik Baalkilde Materiel / Mette 23261824  
Jesper Jacobsen Materiel / Tun Star 40167676 Email
Anne Juul Tun Star 51800748 Email
Helge Brøndum Båkebane, Easy, Hovedkapsejlads 60789507 Email

Målebrev

Kontakt klubbens målere hvis du skal have ændret eller udstedt et målebrev.
Husk ved NY-MÅLING, skal målingen foretages inden søsætningen.

Karsten Bank Petersen,  21 71 73 97,  Email
Jørgen Lysdal,                     24 65 62 48,  Email