stol-borde

Lørdags frokost:

  • For sæson 2015/1016 ønskes en person/et par, som tovholder for disse fantastiske sammenkomster, som dog ikke er et ES arrangement.
  • Check kalender på hjemmeside for udlejning

Varmepumpe 1 & 2:

  • Kan nu fjernstyres, en løsning er fundet, og inplementeret.
  • Hvis varme pumpe styres manuelt, skal den vise “HEAT” i displayet, når Temperatur reguleres

Udlejning af klubhus:

  • Kan normalt kun foregå vintersæson, der er: mellem de 2 standerskift.

Borde & stole:

  • Møblerne er nu malet, og vi siger stor tak til malerholdet.
  • “Vi gør det selv”. er det nye motto i ES

klik her  for at sende en mail til husudvalget