Nye Skolebåde

MEDFINANSIERING AF
NYE SKOLEBÅDE I EGÅ SEJLKLUB

En af sejlklubbens største succeser er Sejlerskolen, hvor der hvert år deltager mellem 30 og 50 nye kursister som ønsker at lære at sejle. Sejlerskolen omfatter groft sagt to hoveddele, en teoretisk del i vinterhalvåret med bl.a. navigation og en praktisk del i sommerhalvåret, hvor man lære at sejle en sejlbåd. Mange af sejlerskolens kursister fastholder deres interesse for sejlsporten efter sejlerskolen, og en del bliver efterfølgende selv bådejere, mens andre finder sammen med nogen som allerede har en båd.
Sejlerskolens deltagere er overvejende voksne i alderen 30-50 år, men også unge i 20erne enkelte op mod pensionsalderen er at finde blandt kursisterne.

Sejlklubbens nuværende og fremtidige skolebåde:
Egå Sejlklub ejer to skolebåde til brug for Sejlerskolen. Skolebådene er henholdsvis ca. 45 år og 35 år gammel, og begge er nedslidt, til trods for at de løbende er blevet vedligeholdt og opdateret. Nedslidningen giver sig udtryk i, at der hyppigt forekommer problemer med bådene og med mange timers frivilligt arbejde for at få dem repareret og bevaret i sødygtig stand. Endvidere er skolebådene forholdsvis små og ikke en type svarende til de sejlbåde man typisk køber i dag. Det betyder at skolebådene kan tilbyde den basale læring i sejlads, men ikke læring i at sejle de bådtyper som kursisterne typisk vil stå overfor efterfølgende.
For fortsat at kunne tilbyde en attraktiv og relevant sejlerskoleundervisning ønsker Egå Sejlklub at udskifte de to eksisterende sejlbåde med to nyere og mere tidssvarende skolebåde. Det vil give en bedre læring, og sikre en endnu større appel til kursisterne om selv at blive bådejere, da nyere både giver en bedre introduktion til, hvad man kan forvente af en nutidig sejlbåd.

Hvis du vil hjælpe sejlerskolen med 2 nye både kan du via dette LINK være med til at støtte sejlerskolen