Nyhedsbrev Egå Sejlklub september 2018


Vi har i bestyrelsen modtaget rigtig mange takkebreve fra Egå Sejlklubs medlemmer, næsten alle handler om taknemmelighed for den fantastiske sommer, vi har haft. Med klædelig beskedenhed må vi indrømme, at det ikke kun er bestyrelsen, der har sørget for det gode vejr.

Som tidligere nævnt har vi haft en pæn tilgang af nye medlemmer og kasserer kan meddele, at vi ved regnskabsårets afslutning (den 31. august) er 497 medlemmer i Egå Sejlklub.

Ved tirsdagssejladserne har jeg mødt flere gaster, som havde glemt at tegne et gastemedlemskab, så det vil ikke undre mig, hvis medlemstallet stiger med 20-25 yderligere frem til generalforsamlingen tirsdag den 6. november.

På sidste års generalforsamling lovede den nye bestyrelse at arbejde på foryngelse i bestyrelse og udvalg. Derfor ændrede vi organiseringen, således at den samlede bestyrelse kun mødes 3-4 gange om året, mens et forretningsudvalg (FU) på 4 personer mødes en gang om måneden for at tage sig af de daglige opgaver. Denne struktur har gjort det meget overskueligt at deltage i klubbens bestyrelse.

Udvalgene mødes 3-5 gange om året og er i øvrigt ganske selvkørende. De kontakter FU, hvis der er behov for justering af budget, nye aktiviteter eller udfordringer. Udvalgenes medlemmer er kendetegnet ved, at det netop er det område i Sejlklubben de brænder mest for og som regel har det tætteste netværk i.

Vi ved at udfordringen for det arbejdende folk, er tid og da det er fra den gruppe foryngelsen skal komme, har vi ”opfundet” yderligere en rolle i Egå Sejlklub, nemlig en aktivitetsansvarlig.

En aktivitetsansvarlig vil blive tovholder på en aktivitet i en kortere periode. Vi ved, at der findes mange kompetencer blandt vores medlemmer og vil frygtelig gerne benytte os af disse. Nogle af de aktiviteter vi ser kunne styres af en projektleder er: Tiltrækning af stævner, renovering af klubhus, etablering af en ES erhvervsklub, sponsorer, arrangementer for børnefamilier, bådmesser, fælles Marina aktiviteter osv.

Invitation

Vi vil gerne invitere alle, der måske har lyst til at gøre en indsats i klubben. Det er helt uforpligtende at møde op, for at høre lidt mere om klubbens bestyrelsesarbejde, udvalgsarbejde og rollen som aktivitetsansvarlig.  

Torsdag den 20. september kl. 18.30

Klubben byder på lidt at spise og drikke sammen med den samlede bestyrelse. Af hensyn til indkøb vil vi gerne have en tilmelding til arrangementet senest tirsdag den 18. september. Tilmelding sker til formand@egaasejlklub.dk

Hent nyhedsbrev som pdf HER

Med sejlerhilsen
Peter Juul
formand