Nyhedsbrev juni 2018


Midsommer kapsejlads: den 22. juni 2018 kl. 18.30

6 uger med et fantastisk vejr, der findes vist ikke en bedre begyndelse på en sejlsæson.

Ekstraordinær generalforsamling.

 • Som i har kunne se i referatet fra den ekstraordinære generalforsamling, blev det besluttet at Egå Sejlklub melder sig ud af Sailing Aarhus pr. 31. december 2018. Det vil sige, at vi selvfølgelig deltager i Sailing Aarhus aktiviteter resten af året, herunder VM-18.
 • Vi var nogle fra ES Bestyrelsen, der havde møde med den nye formand og den nye direktør fra Sailing Aarhus. Et rigtig positivt møde, hvor vi hurtigt blev enige om at fortsætte som hidtil resten af 2018 og derefter holde en løbende dialog om kommende aktiviteter. 

VM-18.

 • Egå sejlklub har i 2 dage (den 1. og 2. august) ansvaret for salg af øl og vand – vi forventer et pænt overskud til Egå Sejlklub. Tom koordinerer bemandingen i 4-timers vagter, så hvis du har lyst til at deltage mangler vi stadig hænder. Henvend dig til Tom på mail: tombchri@gmail.com eller ring 25 30 93 23.
 • Der er også mulighed for andre ”frivillig” opgaver som koordineres af VM kontoret https://www.aarhus2018.dk/

Kapsejlads.

 • Der er tilmeldt mere end 50 både til tirsdagssejladsen, der indtil nu har nydt en masse solskin og svag vind.

Klubhus.

 • Erik er på som altid, senest med fuld gang i klubhuset på Havnens Dag – Vild med vand lørdag den 9 juni.

Senior klubben.

 • Grill arrangement den 14. juni, se hjemmeside for yderligere info

Sejlerskole.

 • Efter vi har fået den tredje skolebåd, har Sejlerskolen nu 34 kursister til praktisk sejlads.

Optimist.

 • Fra Egå Sejlklub blev følgende udtaget:
 • VM (Cypern) Magnus Heegaard, Nicklas Holt.
 • EM (Holland) Sara Christensen, Nanna Schroll Nørgaard
 • NM (Sverige) Loke Idriss Kise, Carl Emil Amstrup, Anne Haubjerg Olesen, Nathalie Klug, Andrea Schmidt

TILLYKKE TIL ALLE SEJLERNE ☀ ?

International stemning på Egå Marina

 • Hvis du ikke lige skal ud at sejle, kan vi foreslå en tur til den nordlige ende af havnen. Vi har haft besøg af mange sejler fra mange lande og det summer af aktivitet. Der bliver nok lidt stille i denne uge, da de fleste af de dygtige sejlere er til Kieler-Woche, men de kommer igen helt frem til VM i august.

Den største succeshistorie i dette nyhedsbrev må være, at vi har fået 92 ny indmeldte medlemmer i Egå Sejlklub – stort tillykke til os alle?   

De allerbedste sommerhilsner fra hele Egå Sejlklubs bestyrelse.

Følg Egå Sejlklub på Facebook og på vores hjemmeside.