Nyhedsbrev – september 2017

Information op til Generalforsamling 2017

Det er nu ved at være efterår og sejlersæsonnen går på held. Meget snart er det tiden for den årlige generalforsamling som bliver tirsdag d. 7. november kl. 19.30.

Når jeg som formand for Egå Sejlklub udsender dette nyhedsbrev, er det fordi jeg mener at I som medlemmer af klubben i god tid før generalforsamlingen, bør være informeret om situationen omkring klubben bestyrelse og dermed nogle forhold omkring klubbens ledelse, som bliver afgørende i forbindelse med generalforsamlingen.

Kasserfunktionen
Ved sidste års generalforsamling var det svært at få genbesat posten som klubben kasserer. Helle Kejser meldte sig dog til sidst, og stor respekt for det,  for at påtage sig dette hverv. Dette dog uden at vide hvilken udfordring hun samtidig sagde ja til. Det var en stor opgave at overtage bogføringsopgaven og økonomistyringen som ny og uprøvet og det har da heller ikke være uden meget store udfordringer og prøvelser. Da Helle både har et fast arbejde og ordner bogføring i familiefirmaet blev opgaven som kasserer i klubben, derfor for overvældende. Helle har derfor valgt at trække sig som kasserer ved den kommende genneralforsamling.

Vi SKAL derfor igen finde en ny til kassererfunktionen.

Jolleudvalget
Pernille Bülow Bech har tidligt på året meddelt at hun ville trække sig fra posten som formand for udvalget, for i stedet at hellige sig arbejdet for klubben i Sailing Arhus. Der har dog pt ikke, inden for Jolleudvalget været nogen som har meldt sig til formand for dette udvalg.

Formandsposten
Efter moden overvejelse har jeg besluttet, at jeg ikke genopstiller som formand for Egå Sejlklub.

Baggrunden for min beslutning:

  1. Jeg har tabt motivationen og lysten til at påtage mig det arbejde, som posten som formand indebærer. Jeg føler ikke, at jeg under de givne vilkår i bestyrelsen, formår at opnå de resultater som jeg mener er nødvendige for klubbens drift og udvikling. Jeg oplever en utrolig dårlig stemning internt i bestyrelsen, hvor alt for meget energi bliver brugt på interne stridigheder og egne personlige dagsordner. Tilsvarende oplever jeg ikke, at der er den tilstrækkelige fokus på at understøtte det der er kernen og forudsætning for i klubbens drift og udvikling. Senest hvor det store arbejde og initiativ som Klaus Madsen (Sejlerskolen) fremlagde med en plan for en ny struktur for bestyrelsens arbejde og sammensætning (omtalt som plan A, se nedenstående). Planen kunne bidrage til den retning som jeg mener klubbens bestyrelsesarbejde har behov for, blev ”syltet” i teknikaliteter og behov for personlige fingeraftryk af andre dele af bestyrelsen.
  2. Jeg kan endvidere ikke repræsentere en bestyrelse, som efter min oplevelse, ikke formår at stå samme og agere loyalt og hvor medlemmer af bestyrelsen fra tid til anden skaber konflikt og røre blandt de frivillige medlemmer pga. meget uhensigtsmæssige udmeldinger
  3. Med de givne vilkår i bestyrelsen, et krævende job og en familie som jeg prioriterer meget højt, er jeg af hensyn til min egen velfærd nød til at frasige med formands jobbet.

Jeg vil i tiden op til generalforsamlingen primært prioritere min tid til, sammen med den afgående kasserer, at få færdiggjort regnskab og budget.

Mit fremtidige arbejde for klubben vil herefter være koncentreret om instruktørvirke i Sejlerskolen og andet frivilligt arbejde.

For at give klubbens medlemmer en mulighed for i god tid, at påbegynde en generel og nødvendig diskussion, som forhåbentlig vil involvere så mange medlemmer som muligt, vil plan A, snarest blive offentliggjort som et diskussionsoplæg og evt. beslutningsforslag i relation til den kommende generalforsamling i november.

Plan A, som er med min fulde støtte er udarbejdet af Klaus Madsen, omhandler flere elementer. Forslag til nogle vedtægtsændringer omkring bestyrelsens sammensætning og tilhørende et sæt retningslinier for opgaver og ansvar for det enkelte bestyrelsesmedlem. Denne plan skulle sigte mod at:

  • Skabe gennemskuelighed i sejlklubbens interne og eksterne aktiviteter.
  • Synliggøre og fastlægge de enkelte bestyrelsesmedlemmers aktivitetsområder.
  • Fokusere klubben og dermed bestyrelsen på nogle få og primære kerne værdier/områder.
  • Tiltrække medlemmer
  • Gøre bestyrelsen attraktiv for nye og friske kræfter.

Når denne plan bliver offentliggjort i klubben med sit fulde indhold, vil jeg bede alle om at forhold sig til planen og eventuelle alternative planer. De medlemmer af bestyrelsen som ikke kunne støtte op omkring plan A, valgte at gå i udvalg for at udarbejde et revideret alternativt forslag. Hvor langt processen er omkring dette, er jeg ikke vidende om.

Jeg mener dog at det er bydende nødvendigt, at der sker strukturel ”omkalfatring” af bestyrelsesarbejdet i Egå Sejlklub.

Sluttelig har jeg mindeligt håb om at der er kræfter i sejlklubben, der er villige til at byde ind for at være med til at tage ansvar for bestyrelsesarbejde og den fremtidige ledelse af klubben. Det synes jeg desværre det har skortet på de senere år.

Jeg selv er desværre brændt ud nu! Men jeg ved fra min tidligere periode som formand, at det kan være sjovt og givende at være i bestyrelsen i Egå Sejlklub.

Med venlig hilsen
Per Selmose
Formand Egå Sejlklub