Seniorgruppen består af nogle af Egå Sejlklubs ældre medlemmer (p.t. ca. 30).
Flere er stadig aktive sejlere, mens andre er holdt op med at sejle. Sommerens aktiviteter består af et antal sejladser, som regel 6, i løbet af sæsonen. Der skal ikke tilmeldes, man møder op i klubhuset på sejladsdagen kl. 09.00 medbringende en solid madpakke og de obligatoriske drikkevarer,
(vi gamle skal drikke mindst 1-2 liter vand/væske om dagen, noget vi jævnligt bliver mindet om).
Så snakker vi lidt om vejret, især vinden, finder ud af hvis båd/både, man vil sejle i og beslutter så en passende destination, – Nappedam, Knebel Bro, Kongsgårde eller Norsminde er de mest benyttede. Vi skal helst kunne være tilbage i Egå hen på eftermiddagen.
Det er ren hyggesejlads, hvor vi får drøftet mange emner og fortalt/genfortalt en del historier. Det sker også, at vi beslutter en eller anden aktivitet i klubben eller på havnen.

Vinteren igennem mødes vi en gang om måneden til samtaler over en kop kaffe, ser en seniorgruppen video, eller en eller anden beretter om en spændende sejltur eller en rejse.  På disse aftener drøfter vi jævnligt klubrelaterede emner, mulige områder, hvor vi kan gøre en indsats for vores klub (vi har en gang malet klubhuset!). Det sker, at vi kommer på ideer, som medfører forslag til bestyrelsen.
Vi finder seniorgruppens møder og sejlture vigtige. Vi bliver alle ældre, og for nogle begynder helbredet måske at svigte. Har man så haft et langt liv med sejlads, kan det være en stor glæde og hjælp at mødes med ligesindede til samtaler, som bringer tanker og minder frem om sejladser og oplevelser man har haft i tidens løb.

Vi mødes kl. 9 i klubhuset, drøfter vejsituationen, vælger skibe og besætninger og drager derefter af sted. Det har oftest været sejladser til de nære områder som f.eks. Nappedam, Knebel Bro, Marselisborg, Norsminde eller Kaløvig. Husk madpakke og redningsvest. Sejladserne er en god lejlighed til at lære de gamle sejlerkammerater bedre at kende, prøve “nye” sejlbåde og få suppleret sit udvalg af skipper-skrøner. Vel mødt