Redningsaktion på Egå Marina

Som I måske har set fra aviser og TV2 Østjylland, så har der tirsdag være en redningsaktion af et antal unge mennesker, der kom i land i Egå Marina. De unge var sejlet ud fra Skærings Strand på paddelboards (SOP) i meget kraftig fralandsvind. Det endte galt og de måtte reddes via SOK. Redningsaktionen medførte, at de unge blev reddet i land ved Egå Marina og Jollehuset blev i den forbindelse benyttet som en del af aktionen. Dette blev vist på TV2 Østjylland og det kunne derfor se ud som om at Egå Sejlklub har haft noget at gøre med arrangementet. Det har vi ikke.
De unge er tilknyttet Egå Ungdoms Højskole, som havde entreret med et privat firma som stod for arrangementet. De unge blev heldigvis reddet fra situationen, uden alvorlige konsekvenser, ud over forskrækkelsen efter en meget grim oplevelse.

Jeg vil med denne info dels tilsikre mig at Egå Sejlklubs medlemmer kender sammenhængen og at I derved også kan give den rette historie til jeres omgivelser, hvis det kommer på tale.

Med venlig hilsen
Per Selmose
Formand Egå Sejlklub