Renovering af klubhus

Kære medlemmer

På baggrund af beslutningerne på generalforsamlingen den 5 november 2019 og den tilhørende ekstraordinære generalforsamling den 26 november 2019, er bestyrelsen gået igang med at rulle de to renoverings projekter ud.

Økonomi:

For at sikre en god økonomi skal klubbens medlemmer lægge mindst 470 timer som frivilligt arbejde.
Hver time indgår i projektregnskabet med en værdi på 120 dkr.
Målet er at holde en samlet egenbetaling på netto 192.000 Dkr. for de to projekter tilsammen.

Organisering:

Projekterne er nedbrudt i 48 arbjspakker hvor af Egå Sejlklub står for 23 pakker. Heruduover kan vi hjælpe tømreren i 7 pakker. Der er således ES involvering i 30 arbejdspakker.

Alle arbejdspakker er vedldefinerede og afgrænsede således at det er let at tilmelde sig eneller fler pakker.

Hver arbejdspakke har en team leder (TL) som har til opgave at lede udførselen. Hertil skal vi bruge et antal team medlemmer (TM), der sammen med TL udfører arbejdet.

Klaus Madsen er overordnet ansvarlig.

Opgaver:

Der er udarbejdt en oversigt over de enkelte pakker med tilhørende behov for TLér og TMér samt den periode de forventes at skulle udføres i.  De fleste opgaver ligger i weekender, men også enkelte på hverdage.

De blå felter er de TLér som vi mangler.

De gule felter er de TMér vi mangler.

De grønne felter er det forventede timebehov pr TL/TM.

Oversigten kan findes her: LINK TIL PAKKEOVERSIGT

Tidsplan:

Vi forventer at starte primo februar 2020 og være færdige inden standerskifte lørdag den 25 april 2020, hvor vi vil fejre færdiggørelsen.

Tidsplanen kan findes her: LINK TIL TIDSPLAN

Resourcer:

Det er tanken at klubbens medlemmer kan tilmelde sig forskellige roller (TL/TM) og arbejdspakker (1-25), via nettet.
Man kan også kontakte Klaus på 50994025 eller naestformand@egaasejlklub.dk

Enhver frivillighed tæller i regnskabet. Har du kun mulighed for at deltage i et begrænset antal timer så finder vi ud af det – under alle omstændigheder er der sikkert andre småopgaver som madlavning, underholdning mv. der skal udføres.

De pakker hvor der er behov for specifik fagviden, har allerede en TL. Alle kan således, uanset faglighed, være med

Det vigtigste er at vi kommer i mål med benene solidt plantet 😊

Du kan finde tilmelde dig her: LINK TIL TILMELDING

 

Forretningsudvalget i Egå Sejlklub

 

Det gir værdi at være frivillig i Egå Sejlklub.