Egå Sejlklub (ES) er medlem af foreningen Sailing Aarhus (SAA), som er en sammenslutning af sejlklubber i Aarhus kommune. Som medlem af SAA er ES repræsenteret i SAA’s bestyrelse med 2 bestyrelsesmedlemmer. En egentlig beskrivelse af SAA kan du finde på foreningens hjemmeside www.sailing-aarhus.dk. ES har valgt være medlem af denne forening, da klubben mener at det giver sejlklubben følgende fordele og muligheder:

  • Medlemskabet af SAA understøtter ES’ formål om at udbrede interessen for sejlsport
  • Vi bliver en del af noget større, hvor vi sammen kan tiltrække opmærksomhed og sponsorer til sejlsporten i Århusbugten
  • Mere opmærksomhed på sejlsporten vil åbne mulighed for tilgang af klubmedlemmer
  • Samarbejdet mellem klubberne giver mulighed for at tiltrække og afvikle de store internationale stævner og events som ellers ikke kan løftes af de enkelte sejlklubber alene
  • SAA er en samarbejdspartner i forhold til Aarhus Kommune, hvilket vil øge muligheden for kommunens støtte til sejlsporten
  • Fællesskabet med de andre klubber omkring planlægning og afvikling af stævner og events vil skabe mulighed for læring på tværs og styrke netværkssamarbejdet mellem klubberne

Per Selmose

Formand

Februar 2016