Sejlerskolen – nytårs status 2018/2019

Kære Sejlklub.

Der er fuld gang i sejlerskolens teoriundervisning og forberedelse til den praktiske sejlads i 2019.

Der undervises parallelt både mandage og tirsdage. Kursisterne er heldigvis på et rimelig højt niveau og de går på med krum hals. Den praktiske sejlads i 2019 er fuld booket.

Søren Overgaard er hjælpe instruktør i teori, således at han kan gøre sig klar til at tage en større rolle i vinteren 2019/20. Han kommer for alvor i ilden i forbindelse med EM navigation update den 12 januar hvor han står for regler, bøjer, lys mv. Det er planen at VHF delen er forløberen til et regulært VHF kursus. Antallet af kursister er 57 hvoraf 30 ikke er medlem af ES.

Kim Bo Almskou er fagchef på praktisk sejlads og vil tage skridt til at uddanne de praktiske instruktører i årets løb, således at undervisningen matcher kravene hos Dansk Sejlunion. Alle instruktører og afløsere vil gennemgå en kompetancegivende førstehjælps-uddannelse i løbet af vinteren, som er sponsoreret af Trygfonden.

Der er sket nogle ændringer blandt de praktiske instruktører, idet nogle af ”de gamle” er ”fratrådt” og erstattet med ”de unge”. Instruktør-, afløser- og aspirant gruppen består pt. af mere end 25 personer. Dette er super da de er dem der skal drive dagligdagen på sigt. Der er plads til flere – gerne fra gruppen af nuværende teorikursister.

Lars Fastrup faciliterer fortsat aspirantholdet og backinggrupperne med booking kalender for skolebådene.

Jan Jensen, som er teknikchef har fået god hjælp fra EM til at udtage motoren fra Fru Larsen, således at den kan blive serviceret i vinterens løb af ham, Poul Birk og Simon Pedersen. Kvalificeret vedligehold er fortsat en kritisk faktor og vi søger fortsat hjælp hertil.

Der er lagt en vedligeholdelses plan for de tre skolebåde som bla. omfatter nyt el-system i Drabanten med en fast ny VHF radio. Planen omfatter også Lidoen som er venlig udlånt af Dansk Marine Center i Risskov. Lidoen fortsætter bla. som aspirantbåd i 2019.

Udover ovenstående er der en gruppe på ca. 8-12 personer som støtter op omkring kommunikation, marketing, planlægning, dagligdagen, mv.

Det er fedt at være frivillig i ES ?

Med ønsket om et godt og sikkert sejlerår i 2019

Mvh
Klaus Madsen