Sejlads

Undervisning i sejlerskole er baseret på et forløb, hvor kursisterne under kyndig ledelse af en instruktører opøver grundlæggende færdigheder og rutiner og således, at de praktiske færdigheder der er nødvendige til erhvervelse af duelighedsbevis allerede kan opnås på niveau A.

Kurset tager udgangspunkt i følgende program:

Niveau A

forårssæson – grundlæggende praktisk sejlads

– Benævne bådens løbende og stående rig
– Bruge og demonstrere anvendte knob og stik
– Sætte, bjærge og råtrimme sejl
– Fortøje både ved pæle og langskibs
– Lave havnemanøvre med instruktørhjælp
– Sejle båden på angivne halse ved forskellige vindretninger
– Lave stag- og bomvendinger
– Sejle efter kompas
– Sejle efter landkending
– Krydse mod et mærke
– Lave mand over bord manøvre med instruktørhjælp
– Kende til bådens sikkerhedsudstyr og dens anvendelse
– Kende til bådvedligehold herunder blandt andet mastepåsætning mv.

efterårssæson – grundlæggende praktisk sejlads

– Lave havnemanøvre både for motor og sejl uden instruktørhjælp
– Lave mand over bord uden instruktørhjælp
– Demonstrere fuld kontrol over båden
– Planlægge og gennemføre en sejlads i nærområdet
– Anvende slæbetrosse
– Tage højde for strøm og vinds påvirkning af sejladsen
– Kende til sejlads i dårligt vejr og dermed bådens begrænsninger
– Tage de nødvendige forholdsregler i forbindelse med optrækkende byge
– Kende og kunne anvende de alm. søvejsregler
– Sejlads i mørke
– Kende til bådvedligehold herunder afmontering af rig, optagning mv.
HUSK hensigtsmæssig påklædning under sejlads.

Niveau B

Her udbygges de færdigheder, som er opnået på niveau A. Hovedvægten vil ligge på at øge kursisternes sikkerhed i håndtering af båden evt. små ture og forskellige “lege” med bådene, f.eks. kapsejlads mellem de to skolebåde, slalomsejlads, anduvning ved fremmed havn, f.eks. Kaløvig

Niveau C

Det forudsættes på dette niveau, at kursisterne har erhvervet duelighedsbevis eller tilsvarende sejlerkundskaber.

Kursisterne får her mulighed for at prøve sætning af og sejlads med spiler, navigationssejlads, natsejlads, introduktion til kapsejlads, herunder kapsejladsregler i praksis og evt. deltagelse i aftenkapsejlads.

Der vil også være mulighed for at arrangere en weekendtur til f.eks. Tunø og eller Samsø i sejlerskolens både.