Dueligheds teori 2018/2019

Du er tilmeldt prøveforberedende dueligheds teori med prøveaflæggelse i marts 2019. Den teoretiske uddannelse vil give dig den fornødne viden, således at du kan navigere og planlægge en sikker sejlads.

Undervisningen:
Der undervises en gang om ugen frem til prøveaflæggelsen – i alt 12 aftner.

I vinteren 2018/2019 vil undervisningen forgå om mandagen kl. 18:30. Såfremt instruktøren vurderer at holdet er for stort til at i alle kan få det fornødne udbytte, vil holdet blive opdelt i 2 hold. Undervisningen til dette ekstra hold vil være om tirsdagen 18:30. Herudover vil der blive tilbudt frivillig ekstra lørdagsundervisning efter behov.

I forbindelse med lørdagsundervisningen er der efterfølgende mulighed for at købe billig frokost i sejlklubben. En forudsætning for dette tilbud er at kursisterne, i fællesskab og efter aftale, tager ansvaret for at lave frokosten et par lørdage.

Undervisningen foregår i Egå Sejlklubs klublokaler på Egå Marina.

Undervisningen består af en blanding af teoretisk lærer undervisning og praktiske kursist øvelser. De enkelte lektioner er målrettet, således at alle kursister, med eller uden praktisk sejlads erfaring, kan få det nødvendige udbytte. Det forventes at du er velforberedt og at du byder aktiv ind i undervisningen. Undervisningen er ikke envejs, men er bygget op om involverende dialog med den enkelte kursist.

For at kunne bestå den teoretiske prøve skal du leve op til Søfartsstyrelsens og Dansk sejlunion ´s krav. Det betyder at du skal påregne noget hjemmearbejde og udenadslære. Normalt er fravær i et par aftener ikke et problem.

Undervejs i undervisningen vil der kunne forekomme alternative indlæg og aktiviteter om emner der underbygger undervisningens mål. Det kan f.eks. være sikkerheds demonstrationer, foredrag, en tur med Marinehjemmeværnet, introduktion til SRC/VHF mv.

Undervisningsmaterialer og værktøj til søkortarbejde bestilles og betales på første aften, således at det kan udleveres på anden aften. Vi anvender ”Duelighedsbogen” fra Weilbach. Ved at lave en fælles bestilling får du det fragtfri. Du kan finde en liste over hvad skolen anbefaler på hjemmesiden. Ældre bøger og søkort kan anvendes.

Der serveres kaffe og te. Såfremt i ønsker kage er det frivilligt at organisere dette.

Kommunikation:
Sejlerskolen kommunikerer frit og åbent via en lukket Facebook gruppe. Kommunikationen er ikke ensidig fra skolen til kursisterne, men derimod opfordres i til at bruge den på tværs af de enkelte sejladshold og til skolen.

Du opfordres allerede nu til at melde dig ind i gruppen. Gruppen hedder Sejlerskolen Egå Sejlklub.

Herudover bruges klubbens hjemmeside til at informere om alle de andre aktiviteter der er i klubben. Hold godt øje med den. http://www.egaasejlklub.dk

Vigtige datoer (forventelig):

Ultimo oktober: Standerstrygning og udlevering af duelighedsbeviser til de kursister der har bestået både praktisk- og teoretisk duelighed.
19 november 2018: Første aften. Bestilling af materialer og betaling af disse samt kursusgebyr via mobilepay til 50994025. Gennemgang af lektionsplan samt kriterier for at kunne bestå teoriprøven. Start på teori med et par opgaver og eksempler.
Primo december: Sejlklubbens Julefrokost – deltagelse anbefales kraftigt.
17 december: Sidste aften inden juleferien.
7 januar 2019: Første aften efter juleferien.
11 februar 2019: Afhængig af hvor mange der er på vinterferie gennemføres undervisningen som en ekstra frivilligheds aften.
Ultimo februar 2019: Skriftlige prøver afholdes på en aften.
Primo marts 2019: Mundtlige prøver afholdes en af de første lørdage i måneden.
Medio april 2019: klargøring af skolebåde.
Ultimo april 2018: Standerhejsning og udlevering af duelighedsbeviser til de kursister der har bestået både praktisk- og teoretisk duelighed.
Primo maj 2019: Opstart på praktisk sejlads.

Økonomi:

• Medlemskab af Egå sejlklub og betalt kontingent for 2018/2019.
• Betaling af kursusgebyr 600,-. på første aften.
• Betaling af bestilte materialer på første aften.
• Betaling af censor gebyr før prøve andrager forventeligt 200,-.
• Ønsker du at få udstedt et sejladsbevis i kreditkort format, koster det forventeligt 80,-

Der fremsendes faktura for medlemskab af Sejlklubben til din mailadresse. Din plads er betinget af hurtig betaling af denne. Betaling for medlemskab, kursus, materialer, mv. vil ikke kunne refunderes.

Hent velkomst til duelighedsbevis teori HER

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Med venlig hilsen
Klaus Madsen
50994025.