Standerskifte lørdag den 27. april 2019


Velkommen til forårets standerskifte og traditionen tro kribler det i fingrene for at komme i gang med en dejlig sejlsæson – de første har allerede været på weekendtur til Tunø. Havnen melder at næsten 80% af bådene er i vandet.

Jeg vil gerne starte med at takke Egå Sejlklubs bestyrelse for rigtig god indsats, det har været en fornøjelse at samarbejde med jer. I vores jagt på at finde ud af, om vi måske er Danmarks bedste sejlklub, er der taget mange initiativer for at finde svaret. Det gælder ikke mindst vores udvalg, der alle forsøger at gøre det bedst muligt for os alle. Jeg kommer med lidt flere informationer om de enkelte udvalg senere.

Også en stor tak for et rigtig godt samarbejde med Egå Marina. Med deres udstrakte service overfor vores ønsker, både fra Lars Havnemester og hans team og formanden for Egå Marina.

I ungdomsafdelingen er der fuld fart på både hos optimisterne og storjoller. De etablerer lige et stort stævne med 35 optimister og 13 laserjoller – sådan! Nogle af de unge har lige været ved Gardasøen og konkurrerede mod 1000 andre sejlere fra hele Europa. Til efteråret er der junior DM, som afvikles i et samarbejde mellem Horsens Sejlklub og Egå sejlklub.

Vi har to Egå laser sejlere, der kæmper helt vildt for at kvalificere sig til OL 2020, det er Christian Rost og Anna Munck.

Kapsejlads udvalget regner med at slå rekorden fra sidste år i tilmeldte både på Båkebanen, tirsdag den 30. april er sidste dag for tilmelding. Singlehand sejladserne gennemføres 6 gange i sæsonen. Som noget nyt bliver der også mulighed for 2-mandskapsejlads 6 onsdage i sæsonen – det kan i også læse mere om på hjemmesiden.

Sidste års succes ”Tun-star” gennemføres igen til efteråret. 

I weekenden 15.-16. juni afholder ES et ligastævne for H-både kaldet Haarup Mixer Cup. Vi forventer ca. 30 H-både, som selvfølgelig skal have en god oplevelse i Egå, både på vandet og på land. Vi har derfor brug for frivillige til en række opgaver i løbet af weekenden. Hvis du har lyst til at være med til at løse nogle af disse opgaver og samtidig få nogle hyggelige timer sammen med klubkammeraterne, kan du henvende dig til Kapsejladsudvalget / Karsten.

Vi lovede på generalforsamlingen, at aktiviteterne i Tur- og aktivitetsudvalget skulle forøges og det er i sikkert mange, der kan bekræfte, at det er blevet, endda så vinterprogrammet også går til den 2. maj, hvor der bliver mulighed for at se eller gense Troels Kløvedal udstillingen inklusiv foredrag af museets direktør.

Både Pinsetur og Løvfaldstur er blevet annonceret og det ville være dejligt med nogle børnefamilier som deltagere, så der også bliver aktiviteter for børn og barnlige sjæle.

Klubhuset danner rammen for mange af vores aktiviteter og engang imellem kunne vi godt ønske os det lidt større og lidt bedre stand. Vi har faktisk fået nogle bevillinger til nogle af de forbedringer klubhuset trænger til. Men før vi går i gang, vil vi gennemføre en 100 % kortlægning af husets tilstand. Det betyder, at der de næste par uger vil være gulvbrædder, der er fjernet, loftplader taget ned osv. Målet er at få et samlet billede af huset og vedligeholdelses opgaver de næste 4-5 år.

Muligheden for at leje klubhuset er en af de klare fordele et medlemskab af Egå Sejlklub giver. Derfor planlægger vi i bestyrelsen en forsøgsordning, så klubhuset kan lejes ud det meste af året, dog udtaget 2 sommerferiemåneder. Der er dog to forhold vi skal have på plads inden vi kan tage beslutningen. Det ene er husets stand og dermed vedligeholdelses behov, det andet er at finde 3-4 ”viceværter”, der vil skiftes til at stå for udlevering af nøgler og tjek af lokaler efter udlejning.

Sejlerskolen er ubetinget den største fødekanal til nye medlemmer i Egå Sejlklub.

Vinterens duelighed havde fornøjelsen af 48 kursister. Søren Overgård var medunderviser og Søren vil stå for den kommende vinters teori, hvor der kun er et begrænset antal pladser (28) af hensyn til tidsforbruget.

Kim Bo tager sig af praktisk sejlads og udviklingen af instruktørerne, Lars Fastrup faciliterer tursejladsholdet og Poul leder den tekniske gruppe.

Den praktiske sejlads er 120 % besat med 36 kursister hvilket er lidt over vores ideal kapacitet på 28 kursister. +50 % er kvinder!! Det varetages af 9 kompetente instruktører.

Som de fleste har bemærket har vi fået ny nabo eller rettere nye ejere af Netbaad.

Ken og Jørgen som de nye ejere hedder, vil meget gerne et tæt samarbejde med Egå Sejlklub og har derfor besluttet at være en af klubbens betydelige sponsorer. De vil være at finde på vores hjemmeside og leger gerne med når vi har aktiviteter som f.eks. stumpemarked, midsommersejlads og stævner.

Støt vores sponsorer, de støtter os!

Vi vil gerne være endnu mere synlige både i lokalområdet og i Østjylland. Derfor har vi planer om at starte et Erhvervsnetværk, som man kender fra de store sportsklubber Bakken Bears, AGF o. lign.  De erhvervsleder som kommer med i netværket opnår selvfølgelig en række fordele og muligheder i forhold til vores rammer og faciliteter og kan måske samtidig åbne nye døre til sponsorer. Indtægterne herfra vil vi gerne bruge til at forbedre vores faciliteter, nye skolebåde og støtte til lysende sejlsportstalenter.  

Jeg nævnte i indledningen, at vi jagter de indikatorer, der kan vise om vi måske er Danmarks bedste Sejlklub. En af de væsentligste indikatorer er det antal medlemmer, der er parate til at påtager sig til opgaver til gavn for klubben og styrkelse af sammenhængskraften i klubben.

Det er ikke nødvendigvis store opgaver, men kan lige så godt være mindre opgaver, som når Jørgen og Else Marie tilbyder at lave kaffe og sælge øl og vand på havnens dag eller når nogle af jer tilbyder at stå for lørdagsfrokosten.

Erik Baalkilde og Jens Kristian bruger rigtig mange timer på at opdatere ”Mette”, så hun er en fuld funktionsdygtig dommerbåd. Seniorgruppen tager maleropgaver, reparationer og vedligeholdelse af klubhusene. Ann-Grete og Lone tager køkkentjansen tirsdagene efter kapsejlads. En gruppe erfarne sejlere har meldt sig til en mentorgruppe, der kan hjælpe nye sejlere. Ole Lundskov sørger for at i får nyheder på hjemmesiden og Facebook.

Christine Heegaard demonstrerer en fantastisk entusiasme i ungdomsafdelingen og den entusiasme smitter til andre forældre, der så hjælper med at skabe gode sejler oplevelser for de unge. De af jer, der er på Facebook har allerede oplevet den sværm af gode billeder af glade unger, både fra Christine og mange andre.

Teamet af sejlerskoleinstruktører, skolebåd vedligeholder og teori undervisere er imponerende stort – mere end 15 aktive medlemmer.

Tak til alle jer som er med til at bringe os nærmere Danmarks måske bedste Sejlklub.

God sejlsæson

Peter Juul

Formand Egå Sejlklub

Hent talen som pdf HER