Standerskiftetale lørdag den 20. oktober 2018


2018 har været et både spændende og fantastisk år. Egå Sejlklub er lykkes at komme i mål med rigtig mange ting. Det største er måske, at bestyrelsen har sørget for den bedste sommer i mands minde.

Vores børn og ungdomssejlere har opnået utrolig flotte resultater i Danmark og udlandet:

Optimist:
Individuel drenge: Sølvmedalje Magnus Heegaard
Individuel piger: Sølvmedalje Sara Christensen
Hold sejlads: Guld medalje Nanna Schroll Nørgaard, Nathalie Klug, Konrad Amstrup, Nicklas Holt og Magnus Heegaard

Laser:
Klasse mester Laser 4.7: Guldmedalje Josephine Heegaard
Sølvmedalje Emil Christensen
Uofficiel danmarksmester
Laser Radial kvinder: Bronzemedalje Julie Erhardtsen
Laser Standard DIF Danmarksmester Guldmedalje Christian Rost.

Vi håber, vi får lov at hylde de mange flotte præstationer på vores generalforsamling den 6. november.

Vi kan også dele æren for et flot gennemført WM med de andre sejlklubber i Aarhus. Egå Sejlklub stod for et baneteam på 35 personer og der ud over var der næsten 50 af vores medlemmer, der deltog som frivillige. En stor tak til alle.

Sammen med vores mangeårige gode samarbejdspartner Egå Marina, løste vi en kæmpeopgave, nemlig at styre logistikken for mere end 200 udenlandske sejlere og trænere, der ville træne i månederne op til deres deltagelse i VM. Ved fælles indsats lykkedes det at hente udelukkende positive tilbagemeldinger til Egå Marina og Egå Sejlklub. Som en parentes fik Egå sejlklub faktisk mere en 100.000 ud af indsatsen.

Vi er som klub også lykkes med at blive mere end 500 medlemmer. Vores Sejlerskole er den store magnet, ikke mindst fordi det er lykkes at fastholde en hel del af medlemmerne efter de har fået deres duelighedsbevis. Allerede nu er der 43 deltagere til teoridelen i duelighedsundervisningen. Det er det største antal nogen sinde og suverænt det største antal blandt klubberne i Aarhus. Det er et rigtig godt arbejde Klaus og alle hans instruktører udfører.

Så mange nye sejlere på sejlerskole kræver, at vi også har både til rådighed, så de kan få den praktiske træning. Derfor har det været en fantastisk hjælp, at vi har fået lov til at låne Bianca Lido af Dansk Marine Center – tak for hjælpen.

Sejlerskolens udvalgsformand vil nu uddele duelighedsbevis til nogle af de nye sejlere og forhåbentlig permanente medlemmer i Egå Sejlklub:

For en måned siden inviterede vi til en inspirations/orienterings aften, hvor vi fortalte lidt om arbejdet i bestyrelsen og om vores planer for at igangsætte flere aktiviteter i klubben. Vi var ca. 25 medlemmer og der kom både tilsagn om at påtage sig opgaver og gode forslag til, hvad vi kan gøre bedre i klubben. Bl.a. forslag om, at et erfarent medlem i klubben kunne fungere som mentor for nye medlemmer, så de hurtigere oplever nogle af de mange tilbud vi har og bliver en integreret del af Egå Sejlklub.

Ved at sidde tungt på pengekassen og køre en benhård styring af vores økonomi er det lykkedes Flemming at sikre klubben et særdeles pænt resultat i årets regnskab. Regnskabet er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, så de fleste har sikkert allerede kunne glæde sig sammen med bestyrelsen.

Efter et flertal på klubbens ekstraordinære generalforsamling besluttede at følge bestyrelsens opfordring til udmeldelse af Sailing Aarhus, har vi udmeldt Egå Sejlklub pr. 31. december 2018. Vi vil selvfølgelig stadig gerne arrangere stævner og i øvrigt arbejde sammen med de andre klubber i Aarhus bugten, blot ikke i regi af Sailing Aarhus, som stadig skylder os rigtig mange penge.

Også i Kapsejladsudvalget oplever de succes. 52 både tilmeldt til tirsdagskapsejlads, hvilket er i nærheden af det største antal i de seneste 8 år. Som et nyt initiativ arrangerede udvalget TunStar, hvor en to-mandsbesætning sejler kapsejlads til Tunø overnatter og med kapsejlads tilbage til Egå næste dag. 21 både deltog.

Klubhuset fungerer virkelig godt og Erik har endda overskud til at pumpe liv og aktivitet i seniorgruppen, senest med tre både på skærgårdstur – så det er ikke kun malerarbejde og anden vedligeholdelse, der bliver tid til.

Det er dog ikke alle vores ambitioner, der er blevet indfriet. Tur- og motorbådsudvalget har ikke haft helt så mange aktiviteter, som vi i bestyrelsen gerne vil have. Derfor bliver det område prioriteret højt i det kommende år.

Tak for en dejlig sæson og for det store engagement blandt medlemmerne. Vi vil være Danmarks bedste sejlklub og vi er ikke langt fra.

Hent standerskiftetale som pdf HER