Standerskiftetale lørdag den 28. april

For bare et halvt år siden var vi 10 medlemmer, der stillede op til bestyrelsen med ønske om at gøre noget godt for klubben og det brænder vi stadig for. Vi har allerede haft nogle pæne udfordringer – det kommer jeg tilbage til senere.
Det har absolut ikke været udfordringer internt i bestyrelsen, der har tværtimod været kampgejst og stor vilje til at løse opgaverne og finde på nye spændende tiltag til gavn for klubben. Samarbejdet fungerer upåklageligt og hvert medlem tager sin funktion meget ansvarsfuldt.

For et kort øjeblik vil jeg lige gå 45-50 år tilbage i tiden – til dengang det hele startede, til den entusiasme og fightervilje det må have været at tro på en rigtig sejlklub fra strandkanten ved Åkrogen eller at forestille sig et fantastisk samlingssted i et klubhus, hvor der ikke engang var et fundament.
Jeg forestiller mig en situation, hvor alle der ville levere en indsats var meget velkommen og jeg tror faktisk også, at man spurgte naboer og venner, om de havde lyst til at være med.
Vores situation i dag er en ganske anden, der er ikke længere kun 5 optimistjoller til 16 børn, vi har et klubhus med varme. Alligevel ligner situationen lidt. Vi har brug for flere medlemmer – og gerne yngre, så de kan købe vores både.
Heldigvis er vi ved at vende udviklingen i Egå Sejlklub, der er kommet 77 nye medlemmer til, efter den seneste kontingentopkrævning er sendt ud – der er selvfølgelig også udmeldinger fra medlemmer som har solgt deres både eller ikke er blevet i klubben efter de har fået deres duelighedsbevis, men vi kan gøre noget for, at en større del af sejlerskolekursisterne bliver i klubben.
Det er så her, at koblingen til pionertiden for 45-50 år siden kommer. Hvis vi mobiliserer den samme imødekommenhed og velkomst, når vi ser nye ansigter i klubben, som dengang. Så vil nye potentielle medlemmer får lyst til at lege med os.
Apropos nye medlemmer så har vi et tilbud til jer: for hver 2 nye medlemmer i skaffer, giver vi et års gratis medlemskab. (2 fuldt betalende = 1 fuldt medlemskab, 2 ægtefællemedlemskaber = 1 ægtefællemedlemsskab)

VM 2018 i Aarhus står for døren og vi er mange, der glæder os, ikke mindst Steen Jepsen, der med et baneteam på 35 mand har øvet og trænet det seneste år.
Det bliver næppe større inden for sejlads i Aarhus, så man forstår godt de mange øvrige frivillige, der har tilmeldt sig til andre opgaver. Og vi skal sige fra VM-kontoret, at de sagtens kan bruge flere.
Der bliver dejligt meget liv i havnen og selv om det rigtige VM først starter til august, vil vi allerede fra næste måned se deltagere, der vil bruge Egå som base for træning.

Vores samarbejde med Egå Marina er som altid helt i top. Havnemesteren og hans mandskab er altid parate til at hjælpe, når der opstår situationer, vi ikke selv kan tackle. Marinaen har selvfølgelig mange interessenter, men vi oplever at Egå Sejlklub har en meget høj prioritet og tak for det.

Der er rigtig høj aktivitet i udvalgene, som de af jer, der følger med på vores hjemmeside og på Facebook allerede har set. Så jeg vil ikke gå i detaljer med alle vores aktiviteter, men blot nævne nogle af eksemplerne på det høje aktivitetsniveau.
Erik styrer klubhuset som om han aldrig havde bestilt andet, selvfølgelig med en massiv backinggruppe i form af Ann-Grete og seniorgruppen. Niels er blevet viceværtlærling og vi regner med, at Baalkilde lader ham styrer hele jobbet om 6-7 år.
Baalkilde – der i øvrigt lige er fyldt 80 – har gjort et fantastisk stykke arbejde i virkelig mange år – tusind tak Erik og tillykke.
Thomas er vores internationale bestyrelsesmedlem, heldigvis har han opbakning fra Erik Nielsen og Mogens Terp, så der har været gode arrangementer og lur mig om ikke Pinseturen kommer i hus.

Kenneth har fuldt styr på optimisterne og ikke mindst deres forældre og antallet af optimister vokser stødt og roligt i dag er der 22 og 1. maj starter 10 nye på C hold. Kenneth har haft optimister med til Spanien et par gange og i Påsken var der Egå optimister ved Gardasøen og vi får garanteret nogle flotte præstationer igen i år.

Jesper og forældre giver sig selv fuldt og helt til laserjollerne og de tager gerne det meste af verden rundt for at træne og deltage i internationale stævner. Italien, Grækenland, Spanien og USA blot for at nævne nogle af, hvor de repræsenterer Egå Sejlklub. Vores talenter kan virkelig gøre sig gældende internationalt.
Karsten har store planer om at kapsejlere fra Egå indtager Tunø og skynder sig hjem igen. Og selvfølgelig gennemføres klubkapsejlads stadig om tirsdagen og singlehand hver anden mandag.
70-80 sultne sejlere mangler en eller flere til at afløse Ann-Grete, der er skipper for køkkenmandskabet hver anden tirsdag. Tag tjansen nogle gange eller hele sæsonen. Jeg tror ikke, at Ann-Grete eller andre endnu er blevet trætte at høre ”forklaringer” på, hvorfor tirsdagens sejlads ikke gik helt som planlagt.

Vi har ikke noget udvalg til jer, men vi kan ikke undvære jer, jeg taler selvfølgelig om seniorgruppen. I er bare fantastiske til at få ordnet ting. Erik er en god tovholder og mere end berettiget, at han fik kammeratskabspokalen i år. Tak for jeres indsats og så har vi besluttet ikke at sætte jeres kontingent op, selvom i ser ud til at hygge jer gevaldigt.

Sejlerskolen er ubetinget vores bedste fødekanal til nye medlemmer Og Egå Sejlklubs Sejlerskole ligner til forveksling en succes. Med Klaus i spidsen drøner i bare derudaf. Hvad gør man, når der er 35 til den teoretiske del af duelighed prøven og en stor del gerne vil tage den praktiske del i hos os, man får selvfølgelig en skolebåd nummer 3. Jo, vi fik den faktisk. Med en aftale med Dansk Marine Center fik Klaus og hans mange instruktører endnu en båd – en Bianca Lido – uden omkostninger for Sejlklubben.
Det er også lykkedes Klaus at få mange af sejlerskole kursisterne til at blive i klubben, bl.a. ved at spørge de bedste af kursisterne, om de vil være instruktøraspiranter og med 3 både har de mulighed for at træne færdigheder, når bådene ikke bruges til Sejlerskolens praktiske sejlads.

For at bestyrelsens 10 medlemmer ikke skal møde sig trætte, har vi valgt at have et ”forretningsudvalg”, bestående af Tom, Ole, Flemming og mig. Vi kan mødes med kortere varsel og mødes hyppigere.
Som bestyrelse ønsker vi åbenhed, så vores bestyrelsesmødereferater bliver lagt på hjemmesiden og vi håber, i har lyst til at læse dem. Vi ønsker også at vise de rigtig mange aktiviteter, der forgår i klubben – i hele klubben, derfor lægger vi ungdomsafdelingens hjemmeside sammen med den hjemmeside, som i kender som Egå Sejlklub hjemmeside. Vi er en klub og vil gerne opleves som en klub.
Ole Lundskov påtager sig en stor opgave at styre vores hjemmeside, desværre er han stadig arbejdsramt, så vi nåede ikke helt at sammenlægge de to hjemmesider til i dag, men det kommer!
Ole Østergaard styrer vores Facebook og selv om han i øjeblikket er i Tyrkiet, kan han garanteret godt godkende jer til Egå Sejlklubs Facebookside.

Flemming har fået styr på økonomien, desværre ser det ud til at vores tilgodehavende på 140.000 fra Sailing Aarhus – som var budgetteret i det buget vi overtog – ikke kommer til udbetaling. Alligevel tror vi, at vi kan betale afdragene på vores gæld til Dansk Sejlerunion og Egå Marina, men vi skal passe på pengene og det bliver, der gjort.

Tom har været fuldt booket med Sailing Aarhus aktiviteter siden vi blev valgt ind i bestyrelsen. Og vores tidsforbrug på Sailing Aarhus – i ES´ bestyrelse – er helt urimeligt stort (Tom har næsten haft et møde om ugen siden november plus flere hundrede mails), langt de fleste møder har hidtil handlet om at begrænse de skader som inkompetent ledelse og bestyrelse har påført foreningen
Vi tror på ideen med at de 6 sejlklubber samarbejder om udvikling af sejlsporten omkring Aarhus i almindelighed, styrkelse af sejlsporten for unge og udvikling af unge talenter i særdeleshed. Det er desværre ikke denne flotte formålsparagraf, der har præget arbejdet i Sailing Aarhus.
SAA fik i januar 2018 en gylden mulighed for at rette op på mange års ”skader”, da direktøren fratrådte. Fra Egå Sejlklubs side forsøgte vi at overbevise de øvrige klubber om, at Sailing Aarhus ikke skulle fortsætte i netop det spor, der havde medført så stort underskud. Det lykkedes desværre ikke, derfor vil vi ikke være med i en forening, hvor de første knap 1,3 mio. i sponsorindtægter skulle bruges til løn, primært til en direktør.
Vi ser derfor en alt for stor risiko for at Egå Sejlklub pludselig bliver bedt om at være med til at dække underskuddet i Sailing Aarhus – udover det tilgodehavende vi har mistet.

ES’ bestyrelse kan under disse forhold ikke se nogen fremtid for at deltage i samarbejdet i SAA, hvorfor vi vil anmode en ekstraordinære generalforsamling den 23. maj 2018, om accept til at indgive en udmeldelse af SAA pr. 31 august 2018 med virkning pr. 31. december 2018.
Vi ønsker at samle vores ressourcer i og omkring Egå Sejlklub, hvor medlemmerne kan se den direkte effekt af at yde en indsats for klubben. Vi kan en masse og vi kan se, at vi er mange som vil Egå sejlklub. Faktisk er 1/3 af klubbens medlemmer aktive i udvalg, arbejdsgrupper og i løsning af mange praktiske opgaver osv. Det betyder alt for klublivet, at vi er mange der yder en indsats og så bliver det i øvrigt også meget sjovere at være med i Egå sejlklub.

Med sejler hilsen
Peter Juul
formand