Status og planlægning i sejlerskolen

Nu er genneralforsamlingen overstået og den nye skole sæson er begyndt.

Torsdag den 15 november  kl. 18:00

ES vil gerne invitere frivillige i sejlerskolen, instruktører, aspiranter og andre der har lyst til at hjælpe aktivt i sejlerskolen til et aften møde.

Agendaen er fleksibel men kan f.eks. omfatte  følgende:

  • Status møde for det forgangne år – hvad gik godt , hvad gik dårligt , hvad kan vi lære.
  • Planlægning af førstehjælpskursus
  • Planlægning af vedligehold hend over vinteren
  • Ekstra teori instruktør – helt eller delvis
  • EM Navigation den 12 januar: Er det aspiranterne der står for undervisningen ?
  • Planlægning af praktisk sejlads, herunder hvem der evt. har mulighed for at sejle som instruktør i sommerhalvåret.
  • Kan vi skære ned på antallet af instruktører der er på vandet på samme tid efter sommerferien, ved at have en instruktør i en RIB båd til 2-3 skolebåde ?
  • Skal vi have weekend skolesejlads ?
  • Få overblik over hvem der gerne vil sejle som aspiranter.
  • Andet

Aht. Grydestørrelsen (aftensmad inkluderet) vil jeg gerne have en tilmelding HER  

Såfremt du ikke kan deltage den 15 november er du velkommen til at give mig et ring på 50994025

Klaus

Hent indlæg som pdf HER