Tag aktivt del i klubbens liv

– til glæde og gavn for fællesskabet.

For at sikre den rette rekruttering både nu og fremover, havde Egå Sejlklubs bestyrelse inviteret til informationsmøde torsdag den 20. september. Jeg var forinden blevet “prikket” på skulderen af Klaus Madsen fra Sejlerskolen. Forventningsfuld mødte jeg op. Mødet var helt og aldeles uforpligtende og skal ses som et led i en fremtidssikring af klubben. En fremtidssikring, hvor der løbende er fokus på at sikre, at de frivillige ressourcer ikke løber tør, men konstant fornys. Til glæde og gavn for alle klubbens medlemmer. Og fællesskabet.
Der var “lokket” med aftensmad og lidt at drikke. Menuen stod på Svensk pølseret og ostebord til dessert – begge dele smagte fortrinligt. Og hvis nogen gik sultne hjem, var det i hvert tilfælde deres egen skyld.

Bestyrelsen præsenterede sig på skift og informerede om de forskellige arbejdsopgaver for de cirka 20 fremmødte. Een af de ting, som formanden lagde meget vægt på var, at motivationen i frivilligt arbejde kommer af at man får lov til at arbejde med det man synes er sjovt. Min fornemmelse er, at der er lagt op til stort medlemsdemokrati i klubben. Og god mulighed for indflydelse. Herefter var der fælles brainstorming i salen om hvilke emner, man kan arbejde med. For at sikre, at Egå Sejlklub fortsat er en god og åben klub, hvor det er rart at komme. Og for at sikre – som formanden udtrykte det – at Egå Sejlklub bliver Danmarks bedste sejlklub.

Af emner, der kom på tavlen – og som bestyrelsen – i samråd med mange gode frivillige kræfter – vil arbejde videre med, kom følgende op:

 • Sponsorindsats
 • Fundraising
 • Event udvalg
 • Bygningsvedligeholdelsesudvalg
 • Historisk arkiv
 • Egå Marina – hvordan får vi integreret folk i sejlklubben
 • Turudvalg/aktivitetsudvalg
 • Mentorordning for nye sejlere
 • Hjemmeside/sociale medier/Branding
 • Kommunikation
 • Kapsejlads
 • Ungdom
 • Hvilken værdi giver medlemskab af ES

Og der er sikkert mange flere ideer blandt medlemmerne. Så har du lyst til at hjælpe din klub med at blive endnu bedre – enten indenfor eet af ovenstående emner eller indenfor et emne, som du selv brænder for – så tag gerne fat i een fra bestyrelsen.

Jeg skulle i øvrigt hilse fra bestyrelsen og sige, at alle naturligvis også er velkomne på generalforsamlingen den 6. november klokken 17.00.

Mvh Søren K. Overgaard, elev i Sejlerskolen