Tunø rundt 20. maj 2017

”Tune-up” til en ny sæson

Tunø Rundt kapsejladsen var igennem flere år en fast sejler tradition på Århus Bugten. I forbindelse
med SBA’s 100 års jubilæum i 2013 valgte vi at genoplive denne tradition. Deltagerne tildeles start tider
efter DH handicap, dvs. at de både med højeste sømil tid starter først og derefter startes efter mål med
start tider som oplyses i programmet.

Programmet med start tider rundsendes på mail den 18. maj 2017.

 • Tilmelding
  Via SBA’s hjemmeside www.bugten.dk under events.
  Husk at oprette profil på hjemmesiden før tilmelding.
  http://www.bugten.dk/cms/EventOverview.aspx
  Deadline for tilmelding er den 16. maj 2017
  Spørgsmål til Peder Bo Nielsen tlf. 26843236
 • Banen
  Fra Aarhus Lystbådehavn rundt om Tunø (valgfrit styrbord/bagbord).
  Sideafmærkninger ved indsejling til Aarhus Havn og Kukkeren,
  Tunø Rev skal respekteres.
 • Resultatberegning
  Første båd i mål har vundet.
  (der er præmie for hver 5. tilmeldte båd)
  Første båd i mål vinder retten til at få sit navn på den berømte
  vandrepokal ”Tunø Rundt”
 • Mad og drikke
  Morgen kaffe, rundstykke og en skarp fra kl.: 07.15 i klubhuset.
  Dagen afsluttes med suppe m/ 1 øl/vand i klubhuset.
  (max 1 time efter første båd i mål)
 • Startgebyr
  Startgebyr 200,- uanset antal ombord
  Aht. til mad bestilling skal antal deltagere opføres på tilmeldingen.
 • Start
  Første start kl. 08.30
 • Skippermøde Kl. 07.45

Gratis gæsteplads Udenbys sejlere kan få refunderet gæstepladsleje
fra fredag til søndag mod forevisning af kvittering ved indtjekning.

Med venlig sejlerhilsen

Sejlklubben Bugten Aarhus

Hent indbydelse som pdf HER