AFI 2Star Race 2020 Light


Aarhus Sejlklub har i år ændret det traditionelle AFI 2Star Race, som plejer at gå til Samsø med overnatning i Ballen, til en 1-dagssejlads, som afholdes lørdag den 13. juni. På den måde kan sejladsen overholde de gældende coronarestriktioner.

AFI 2Star Race 2020 Light afvikles under følgende koncept:

Tilmelding åben for alle interesserede 2Star besætninger
1-dags distance kapsejlads på ca. 35sm, lørdag 13. juni 2020
Start og måltagning ud for Aarhus lystbådehavn
Start er omvendt respit
Registrering foregår via e-mail til bureau
Skippermøde er virtuelt
Der er ingen fysiske sociale aktiviteter før eller efter kapsejladsen
Resultat og placering offentliggøres på stævnets hjemmeside
Polo T-shirt til hvert besætningsmedlem
Startgebyr 500 kr.

Tilmelding senest 31. maj:

Sådan fungerer det:

  1. Tilmelding på: https://aarhussejlklub.nemtilmeld.dk/92/
    1. ​Startgebyr: kr. 500,- (dækker afvikling, præmier og Polo T-shirt til hvert besætningsmedlem)
    2. Sidste frist for tilmelding: Søndag 31. maj 2020.
    3. Du skal have dit certifikat nummer og betalt kapsejladslicens.