AFLYSNING

Endnu et Corona standerskifte april 2021

Coronasituationen har givet nogle gevaldige udfordringer for klubben. Lukkede klubhuse i både ungdomsafdelingen og her i klubhuset. Restriktioner på antallet af både på vandet, på hvor mange der måtte være på land. Ungdomstræning der blev aflyst, kapsejladser blev aflyst, stævner er blevet aflyst. Heldigvis er der blevet kæmpet for at finde kreative løsninger, så vi har kunnet se optimister og storjoller på vandet, samtidig med at de gældende restriktioner er blevet overholdt.

Det helt store bevis på, at vi ikke lader os slå ud ligger lige bag vores klubhus. Et stort flot hus med depotrum for klubbens køkken, et stort rum til sejlerskolens materialer og udstyr, et lige så stort rum til kapsejlads materialer og udstyr, et stort loft – hvor man måske kan reparere sine sejl og sidst kæmpe værksted som medlemmerne helt sikkert for stor glæde af.

Lige inden jul blev grunden sat af og soklen støbt. I begyndelsen af januar blev gulvet støbt og 3 måneder senere har vi en fantastisk bygning. Undervejs havde vi det traditionelle rejsegilde, som desværre heller ikke kunne holdes på almindelig vis, men det var skønt at se, hvordan 60-70 medlemmer kom hertil i biler, fik øl og pølser og dyttede og blinkede en stor hyldest til alle de frivillige, der arbejdede på projektet.

Vores næstformand har været den helt uvurderlige tovholder i projektet. Lige fra ansøgninger om tilskud fra kommunen, tegninger, ansøgning om byggetilladelse til detailplanlægning af hver eneste dags arbejde. Klaus er blevet bakket op af byggegruppen bestående af 5 hold af hver 5 personer. Byggegruppen har udført et fantastisk arbejde og er mødt op uanset vejr og vind, har sommetider knoklet fra tidlig morgen til sen aften. Fra januar til midt i marts måtte der højst være 5 på arbejde ad gangen, så når Klaus slog weekendens opgaver op, var der rift om at melde sig. Ventelister og skuffede miner hos de i byggegruppen, der ikke havde været hurtige nok med tilmelding.

Selvfølgelig er jeg på vegne af klubben glad for vore nye hus, men er nok allermest glad for at have oplevet den glade stemning og gode atmosfære, der har været hver gang jeg har besøgt byggepladsen. Og selvfølgelig glad for, at vi kan mobilisere så mange medlemmer, der med begejstring leverer en frivillig indsats for klubben.

Jeg tror på at 2021 bliver året, hvor vi får det meste af vores dagligdag tilbage. Det er i hvert fald det vi har kalkuleret med i bestyrelsen og i udvalgene.

Optimisterne har allerede sat Egå sejlklub på landkortet med 1.,2.og 3. pladser ved de første stævner i år. På havnens dag den 12. juni stiller helt nye og erfarne optimister op for at vise potentielle optimistsejlere, at det faktisk er rigtig sjovt at sejle.

Jesper Heegaard har i 7-8 år være den gennemgående person i ungdomsafdelingen, først hos optimisterne og de seneste år som udvalgsformand for storjoller. Han ønsker at stoppe og har fundet sin afløser i Michael Poulsen. Som vores vedtægter er PT, kan det officielt først ske ved førstkommende generalforsamling. Jesper har lovet at blive og koncentrer sig om at køre Michael ind. Det er også fra Jesper, at vi har fået listen over de aktiviteter både han og Michael vil gennemføre i storjolleafdelingen. OK træningslejr i april, Finn jolle træningslejr i april, et nyt spændende projekt i april, Laser rangliste stævne i maj, DM for Finn joller i august og Laser træningslejr i november.

Klubhuset er absolut ikke blevet slidt i 2020. Istandsættelsen og indretning af skipperstuen er desværre kun blevet set og benyttet af ganske få. De gamle skurer er fjernet og det nye depotrum er taget i brug. Alt det køkkenudstyr, som stod på første sal har fået en meget mere brugervenlig placering i depotrummet. Klubhusudvalget glæder sig til, at vi igen kan samles efter kapsejlads, til generalforsamlinger, julefrokost, midsommersejlads osv.

Kapsejladsudvalget er dog fast besluttet på at sætte gang i en masse aktiviteter i 2021. Allerede i den kommende uge begynder de traditionelle kapsejladsaktiviteter med Båkebanens tirsdagssejlads, easy, singlehand, doublehand og Pointsejlads. Desværre ved vi ikke, hvornår det bliver muligt at samles klubhuset efter sejladserne.

Sidste år måtte vi aflyse Hårup Mixer Cup, men har en stor tro på, at vi kan gennemføre stævnet den 5.-6- juni og vi forventer ca. 100 deltagere. Her er der igen i år brug for frivillige hænder.

Den 13.-14. august er Egå sejlklub arrangør af DM for BB 10M. Også her er der en fin mulighed for at korte sommerferien af og komme hjem og give en hånd. Det er i øvrig samme weekend, vi har DM i Finn joller og, hvor borgmesteren kommer for at åbne sejladsen.

Kapsejladsudvalget har gjort dommerbåden Mette klar, den er i vandet og dens første opgave blev udlægning af bøjer til kapsejlads.

Kapsejladsudvalget afholdte et digitalt kapsejladskursus med 16 deltagere – godt initiativ og kreativt tænkt.

Sejlerskolen har selvfølgelig også været mærket af Corona, kursisterne på vinterens teorikursus nåede kun at mødes i halvanden måned. De dygtige instruktører fik etableret online undervisning, hvilket selvfølgelig ikke giver det samme som tilstedeværelses­undervisning. Det gik også ud over de kursister som skulle have praktisk undervisning, da de ikke fik lov til at sejle i foråret. Heldigvis var instruktørerne effektive og næsten alle nåede at få deres duelighedsbevis. Stor tak til de mange frivillige instruktører, der er parat til at give de nye kursister en god oplevelse og tryghed ved at sejle. Uden disse instruktørerne var der ingen sejlerskole.

I efteråret fik vi en ny klubbåd – en Hanse 315 – som blev hentet i Sverige og som blev sejlet hjem med lidt dramatik. Rig og sejl blev efterladt lidt nord for Anholdt, men heldigvis var der ingen som kom til skade. Båden var forsikret og vi har i dag en flot klubbåd med ny rig og nye sejl. Den seneste udvidelse af ”flåden” af klubbåde er en Bianca 320 som blev sejlet til Egå i mandags. Instruktørerne glæder sig meget til at sejle driftssikkert med Hanse, Larsen og Bianca og vores Drabant er sat til salg.

For at sikre at vi passer godt på vores klubbåde, klubjoller og RIBs har vi fået en teknikgruppe på ikke mindre en 11 mand, der under ledelse af Ole Lundskov vil sørge for, at vores både bliver passet godt på, så de kan holde i rigtig mange år.

Vores tur- og aktivitetsudvalg er ikke blevet overbebyrdet i det besværlige Corona år. Det har slet ikke været mulighed for at afvikle aktiviteter. Det laver vi helt klart om på i 2021.

Jeg har ved tidligere standerskifte talt om vores behov for frivillige og vi vil stadig gerne have flere, men jeg er oprigtig imponeret over antallet af frivillige i vores klub. Jeg tror, at vi har fundet melodien ved at deleopgaverne op i små overskuelige opgaver. I hvert fald vil jeg gerne takke de mere end 80-90 medlemmer, der yder en kæmpeindsats og som gør det muligt, at vi kan kalde os Danmarks måske bedste sejlklub.

Et stort hurra og tusind tak til alle vores frivillige og for Egå Sejlklub.

Egå sejlklub længe leve!