ORIENTERINGSMØDE OM AFTENKAPSEJLADSER 2022

Egå Sejlklubs Kapsejladsudvalg afholder orienteringsmøde om aftenkapsejladser i klubhuset tirsdag den 19. april kl. 19:00 til 21:00.

Mødet henvender sig mest til nye og mindre øvede kapsejlere, men alle er velkomne.

På dette møde vil du høre om de forskellige aftenkapsejladser, vi afholder:
•    Båkebanen (tirsdage)
•    Easy Sejlads (tirsdage)
•    Pointsejladser (tirsdage)
•    Singlehand (mandage)
•    Doublehand (onsdage)

For hver type af aftenkapsejlads vil vi fortælle om bl.a.:
•    Hvad er særligt for denne sejlads, hvad er målgruppen?
•    Hvilke baner sejles der på, og hvordan signaleres banevalget?
•    Hvordan foregår start og måltagning?
•    Hvor stor må/skal besætningen være?
•    Må du sejle med spiler og/eller genakker?
•    Er der krav om målebrev?
•    Hvordan tilmelder du dig?

Vi vil også fortælle lidt om:
•    Kapsejladsregler
•    Hvordan kan du få et målebrev til båden?
•    Øvrige kapsejladser i ES og på bugten i øvrigt

Der vil blive rig lejlighed til spørgsmål og diskussioner.

Der kræves ikke tilmelding til orienteringsmødet.