Bestyrelsens beretning 3. november 2021


– siden seneste generalforsamling

De fleste forestiller sig nok en meget kort beretning efter Corona-nedlukning i næsten halvandet år, men der er faktisk sket rigtig meget siden vi mødtes til generalforsamling i 2019.

Heldigvis var der en fuld sejlsæson i 2019 med alle de sædvanlig gode aktiviteter for jollerne og kølbådene og fra marts 2020 lærte vi, at sætte stor pris på den hverdag vi kendte, mens vi savnede alle de aktiviteter og det sociale fællesskab som sejlklubben giver.

Vores dejlige klubhus blev isoleret og fik nye vinduer, de frivillige hjalp, hvor det var muligt og med økonomisk hjælp fra kommunen kunne vi selv betale resten over driften. Når vi har stævnegæster fra andre klubber spørger de lidt misundeligt om vores klubhus er helt nyt.

Sejlerskolen måtte finde nye måder at afslutte duelighedsundervisning og eksamen – det lykkedes. De praktiske duelighedssejladser blev udsat indtil der kom nogle lempelser i juni 2020. Instruktørerne kæmpede en brav kamp for at nå nok sejladser, så kursisterne kunne gå til prøve.

Storjoller og optimister fandt brugbare løsninger for de unge sejlere, men de nye optimisterne, der plejer at starte i foråret kom aldrig i gang og antallet af optimister var helt ned på 12-13 unge sejlere. Også her blev forårets stævner aflyst.

Kapsejlads kom i gang efter sommeren 2020, men heller ikke her, blev det den sæson Karsten havde drømt om.  Ligesom forårets store stævner måtte aflyses.

Det lykkedes at afvikle efterårssejladsen til Nappedam.

Så meget fra det mærkelige år 2020, der sluttede med en ny nedlukning af aktiviteter. Noget af det positive var, at vi begyndte at tænke kreativt.

Klaus Madsen havde ansøgt som kommunal støtte til opførelsen af et skur – der senere skulle vise sig at blive en fantastisk servicebygning. Med restriktioner om, at der kun måtte være 5 personer ad gangen på byggepladsen fik Klaus organiseret de mange frivillige, der meget gerne ville hjælpe og ud af Corona ensomheden. 10 uger efter fundamentet var støbt i slutningen af december, kunne vi afholde rejsegilde. Vi måtte jo stadig ikke mødes mange, så det blev et drive-in-rejsegilde med mere end 30 biler med flag og heftig dytten. Den 30. april stod den flotte servicebygning færdig, efter en formidabel flot indsats fra 35 medlemmer. Der er i dag ingen, der kan forstå, hvordan vi har kunne undvære huset.

Teoriundervisningen 20/21 måtte gøres digitalt og Jørgen Lysdal og Per Selmose sørgede for at alle kom igennem pensum og kunne gå til eksamen.

Storjollerne organiserede sig så de kunne sejle 5 både ad gangen, mens restriktionerne gjaldt og kom så flyvende fra juni måned. Dennis frygtede, at det ville blive en gentagelse af foråret 2020, men blev positivt overrasket med 20 nye C-sejlere. Jeg havde fornøjelsen at overvære sæsonafslutning og præmieoverrækelsen midt i oktober. Det burde være alle forundt at se så mange glade, seje og entusiastiske unger, da de fik deres præmier.

I foråret sad nerverne helt ude på tøjet hos Karsten og resten af kapsejladsudvalget. Ville restriktionerne nå at blive lempet til det store H-båds Liga stævne i juni måned. Det lykkedes lige netop med spisning i klubhuset, i restauranten og i jollehuset. Stævnet blev en stor succes – takket være en kæmpe indsats fra de mange frivillige, der arbejdede i døgndrift, hvilket tydeligt kunne ses på Kobæk, Erik og Ann-Grete og Karsten og Lone.

Næsten alt kan lade sig gøre i Egå Sejlklub, det kræver blot, at der er nogle ildsjæle, der går foran og tage ansvar. Sådan to har først optimisterne og senere storjollerne haft, nemlig Jesper og Christine. Som I har kunne se af dagsordenen ønsker Jesper at trække sig som udvalgsformand for storjollerne, efter at have stået i spidsen og i øvrigt sørget for, at deres børn er blevet år efter år er blevet danmarksmester først i optimist og nu i laser. Selvom Jesper har forsøgt at give stafetten videre, har han stadig taget initiativ til at arrangere store laserstævner.

Vi har fået en ny gruppe af voksne storjollesejlere (Finnjoller, OK-joller, Europajoller osv.). Denne gruppe besluttede, at de ville afholde udvidet DM for Finnjoller i Egå. Det udvidede betyder, at der kan komme deltagere fra andre lande. Derfor var det en fornøjelse at hele 6 nationer var repræsenteret. Stævnet blev åbnet af Borgmesteren og vi fik lidt TV-dækning, så ingen skal være i tvivl om, at vi kan det der i Egå.

Samme weekend afholdte Egå Sejlklub DM i BB-10M. Igen var kapsejladsudvalget og en masse frivillige i fuldt sving. Stor ros fra alle deltagerne og en kæmpe tak til de mange, der igen ydede en mega-indsats.

Seniorgruppen lever og har det godt, det har selvfølgelig også været hårdt for dem. Lur mig om de ikke kommer stærkt igen, med en nye initiativer.

Siden generalforsamlingen har vi købt to nye skolebåde – en Hanse 315 og en Bianca 320 og sammen med Larsen 28 er vi parate til at tage 42 kursister til praktisk sejlads i 2022. Per Selmose koordinerer og organiserer de mange frivillige instruktører. Da det fortsat er vores ønske at være/blive Danmarks bedste sejlerskole har instruktørerne fået undervisningsplaner, ligesom alle instruktørerne bliver superviseret og får tjekket deres kompetencer som instruktører.

Med tre skolebåde, 5 Ribs, en dommerbåde og et antal joller, besluttede bestyrelsen at nedsætte et teknikudvalg. Ole Lundskov leder teknikudvalget, som i øvrigt består at 10-12 frivillige, der har evner og lyst til at sikre at vores både bliver godt vedligeholdt og dermed holder længere.

Som det forhåbentlig er fremgået af denne beretning kan næsten alt lade sig gøre i Egå Sejlklub, når bare vi har nogle tovholdere og initiativtagere. Et godt eksempel er de helt uformelle grillaftener, som tre af vore unge og nyere medlemmer tog initiativ til.

Bestyrelsen vil gerne takke Egå Marina for et rigtig godt samarbejde og rose Marinaen for at skabe nogle fantastiske rammer at drive sejlklub i.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen og FU for samarbejdet og klappe de mange frivillige og os selv lidt på skulderen for de resultater vi har nået de seneste 3 år.

Der bliver stadig nok at gøre for den nye bestyrelse. Vi er ikke nået helt i mål med vores kommunikation til medlemmer og potentielle medlemmer. Vi er heller ikke i mål med at synliggøre den store værdi et medlemskab af Egå Sejlklub giver. Og sidst men ikke mindst at fortælle alle medlemmer, hvor stor en glæde og tilfredsstillelse det er at deltage med en frivillig indsats.

Jeg giver hermed med glæde stafetten videre til den nye bestyrelse.

Hent beretningen som pdf HER