CORONA virus

Kære alle i Egå Sejlklub

Alle sejlsportsrelaterede aktiviteter er aflyst, i første omgang de næste 2 uger, men måske længere. Det gælder bl.a. træning for jollesejlerne, kursusaktiviteter, fælles spisning osv.

 Energirenovering af klubhuset fortsætter. Men bestyrelsen helstiller til at man ikke deltager i renoveringsarbejdet, hvis man selv eller nogen i ens nærmere familie er i karantæne, er direkte Corona-smittet eller på anden måde har sygdomstegn der kan minde om dette. Ligeledes at man ikke deltager, hvis helbredet ikke helt er på toppen af andre årsager (altså at man er i den gruppe som Sundhedsstyrelsen definerer som udsat). Desuden vil bestyrelsen henstille til, at de som indgår i arbejdet tænker sig om og håndhæver god hygiejne, ikke går for tæt på hinanden og de øvrige gode råd som myndighederne har udsendt. Klaus Madsen har lavet følgende status og plan for det videre arbejde som I kan finde HER .

 Det er naturligvis stadig tilladt at færdes på havnen, i klubhuset og i jollehuset men bestyrelsen henstiller til, at man følger de opfordringer som Sundhedsstyrelsen løbende udsender.

 Endelig skal vi fra bestyrelsens side tydeliggøre, at det er på eget ansvar når man opholder sig på havnearealerne, i klubhuset/jollehuset, i forbindelse med energirenoveringsarbejdet osv., og at sejlklubben ikke kan gøres ansvarlig, hvis nogen skulle blive smittet.

 Pas ekstra godt på jer selv og på hinanden i denne helt specielle situation vi er i lige nu.

 Venlig hilsen
Bestyrelsen i Egå Sejlklub