Dialog- og infomøde

Dialog- og infomøde om forslag til vedtægtsændringer
ny struktur i organisering af Egå Sejlklub

Mandag den 21. september 2020 kl. 19.00 i klubhuset

Årsagen er at de nuværende vedtægter på nogle punkter er utidssvarende og sætter nogle unødvendige begrænsninger for udvikling af klubben. Ligeledes har vi udfordringer med at få frivillige til de mange aktiviteter bl.a. fordi det frivillige arbejde bliver for omfangsrigt og komplekst. Derfor har den nuværende bestyrelse udarbejdet et forslag til nye vedtægter og ny struktur i organiseringen af Egå Sejlklub (se oversigt neden for).

Det vil vi gerne drøfte med klubbens medlemmer, så vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage, komme med input og stille spørgsmål mandag den 21. september kl. 19.00 i klubhuset.

Nye udvalg:
I nogle udvalg er opgaverne vokset voldsomt, det gælder f.eks. sejlerskolen, hvor der udover praktisk sejlads og teori også er sikkerhed og vedligeholdelse, VHF-kurser, motorkurser koordinering af og med instruktører, nye skolebåde, anden års kursister og forårs- og vinterklargøring. Derfor foreslår vi en organisering, hvor f.eks. sejlerskolen skal koncentrere sig om undervisningen, mens et teknikudvalg skal have ansvaret for drift- og vedligehold af bl.a. skolebådene.

Ny bestyrelse:

Bestyrelsesmøder med 10 deltagere står ikke højt på ønskesedlen, hos de der brænder for optimister, storjoller eller sejlerskole. Det har været væsentlig mere effektivt med månedlige møde i FU, hvor vi har brugt 45 min. på bare et udvalg. Derfor foreslår vi en bestyrelse på bare 5 personer, hvilket er en af de større ændringer i vores vedtægter

Det der binder klubben sammen er kommunikation, derfor vil vi styrke bestyrelsen med et medlem, der har det overordnede ansvar for kommunikation.

I disse år sker der meget udvikling inden for fritids- og foreningsområdet, og også inden for sejlsporten. Vi foreslår derfor, at et bestyrelsesmedlem primært skal tage sig af udvikling af aktiviteter i klubben.

Kom til mødet den 21. september kl. 19.00 i klubhuset. Mødet er ikke en hvervekampagne, men vi vil meget gerne have input og debat. Skulle en af jer have lyst til en overskuelig opgave inden for jeres interesse i Sejlklubben er i også velkommen.


Med sejler hilsen
Peter Juul
Formand Egå Sejlklub