Indbydelse til Easy Sejlads 2020

Hvis du har lyst til at sejle om kap med andre ligesindede “ikke øvede kapsejlere”, hvis du mangler en rutineret besætning, hvis du sejler i en motorsejler, hvis din båd ikke har målerbrev, eller hvis du bare ikke gider sætte dig ind i Kapsejladsreglerne, så har vi en sejlads som lige netop henvender sig til dig ?

Vi tilbyder:

  • En enkel sejladsbane
  • Sejladsregler = Søfartsreglerne
  • Simpel startprocedure
  • Intet krav om målebrev
  • Alle sejler uden spiler/genakker
  • Der sejles efter TCC-systemet (afløser for det tidligere LYS)

Efter sejladserne

  • Hyggeligt samvær i klubhuset
  • Mulighed for køb af mad og drikkevarer
  • Præmieuddeling (præmie for hver 3. startende båd)

Sejladserne afvikles i forbindelse med sejladser på Båkebanen, og der er i alt 6 sejladser på tirsdage fra 11. august til 15. september.

Starttidspunktet for alle tirsdagssejladser er 18:45.

Gule ærter sejladsen, som afslutter sæsonen, er sat til tirsdag den 24. september med start 18:35 (Båkebanen starter 18:30).

Tilmelding via klubbens hjemmeside (PC i klubhuset kan benyttes), eller tilmeld dig HER

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 1. august

Startgebyret er 125 kr.  Ved eftertilmelding er prisen 200 kr. Gebyret betales via MobilePay.

Sejladsbestemmelser og deltagerliste udleveres de 2 første sejladsaftener 11. og 18. august mellem. kl. 17:15 og 17:45 i klubhuset. Disse dokumenter vil også være tilgængelige på ES’ hjemmeside.

Nummerskilte til måltagning genbruges fra sidste år. Nye sejlere får nummerskilt sammen med udleve-ring af sejladsbestemmelser.
Se mere på ES’ hjemmeside: www.egaasejlklub.dk

For yderligere information kontakt Karsten Bank Petersen (21 71 73 97) kapsejlads@egaasejlklub.dk .

Med sejlerhilsen
Egå Sejlklubs Kapsejladsudvalg

Hent som pdf HER