ES Hovedkapsejlads 20. september AFLYST

Ved tilmeldingsfristens udløb havde vi desværre kun modtaget 10 tilmeldinger til Hovedkapsejladsen. Det er for få deltagere til en fornuftig kapsejlads, hvorfor vi ser os nødsaget til en aflysning 🙁

Det er andet år i træk, vi må aflyse sejladsen pga. for få tilmeldinger. Der er derfor ingen tvivl om, at sejladsen skal gentænkes, hvis vi vil afholde den fremover. Hvis du har gode ideer til dette, hører vi gerne fra dig.

Med sejlerhilsen

Egå Sejlklubs kapsejladsudvalg