Fra efterårets kapsejladsaften

30. november var 18 klubmedlemmer samlet i klubhuset for at gennemgå kapsejladsaktiviteterne og komme med forslag til forbedringer. Desuden blev der beskrevet en række opgaver i forbindelse med aktiviteterne, som Kapsejladsudvalget gerne vil have hjælp til.

Generelt var det et stort ønske at få flere både med på aftenkapsejladserne og de øvrige sejladser. Dette kræver bl.a., at vi bliver bedre til at fortælle om de mange forskellige kapsejladsmuligheder, vi har, og at vi skal være bedre til at hjælpe nye kapsejlere, bl.a. ved at forklare de forskellige baner, der anvendes. Vi vil derfor i foråret 2022 afholde et introduktionskursus til kapsejlads. En anden aften vil vi fortælle om de forskellige aftenkapsejladser, klubben afholder, herunder ikke mindst hvilke sejladser, der er gode for begyndere og mindre øvede kapsejlere. Vi vil desuden holde et skippermøde før den første tirsdagssejlads, hvor aftenens bane forklares, og hvor sejlerne kan få svar på spørgsmål.

Gastebørsen blev efterlyst, både for at kunne introducere nye sejlere til kapsejlads, og for at skaffe gaster til de både, der mangler gaster. Gastebørsen har desværre ikke været aktiv i 2020 og 2021 pga. coronasituationen. Vi skal have den i gang igen i 2022.

Et af de vigtige og hyggelige elementer i sejladserne på Båkebanen og Easy Sejladsen er spisningen i klubhuset efter aftenens sejlads i ”tirsdagskantinen”. Her mangler vi en ekstra køkkenansvarlig (til at supplere Ann Grete og Lone), som kan stå for spisningen 2-3 gange i løbet af sæsonen. Opgaven består i at bestille og hente madvarer i Rema 1000, instruere aftenens besætning med køkkentjans i at lave maden, og sørge for, at besætningen får ryddet op bagefter. Vi har en opskriftsbog med 5 simple opskrifter, der er lige til at bruge. En køkkenansvarlig kan fx være en ”bedre halvdel” for en af sejlerne, men det kan være enhver, der vil bruge lidt tid på at sørge for, at sejlerne får en god aften i klubhuset, og samtidig sørge for indtægter til klubben. Hvis vi ikke får en ekstra køkkenansvarlig, kan vi blive nødt til at servere enklere mad (måske kun ”madder”), nogle besætninger kan måske selv stå for hele processen fra indkøb til oprydning, eller vi skal måske købe mad udefra, hvilket vil give en væsentlig prisstigning.

Yderligere idéer, som kom frem:

  • En ny kapsejlads som erstatning for den tidligere Hovedkapsejlads, men hvad skal gøre den interessant: forårssejlads? 2 korte sejladser? bedre præmier? morgenmad? spisning/fest bagefter? …
  • Vi skal opfordre Sejlerskole-både til at være med på Midsommersejlads og Egå Tun Star
  • Arrangement på vandet, hvor en træner/sejlmager øver starter og sejltrim med os
  • Foredrag om kapsejladsregler
  • Kursus/foredrag om tovværk (tovværkstyper, knob, splejsning)

Vi fik tilsagn til at få løst nogle af de opgaver, Kapsejladsudvalget gerne vil have hjælp til. Bl.a. meldte René Kvistgaard sig til at være med i udvalget. Følgende opgaver kan vi stadig godt bruge hjælp til:

  • Køkkenansvarlig til tirsdagskantinen (se ovenfor)
  • Dommerbåd til måltagning og start på Tunø ved Egå Tun Star 27.-28.08.2022
  • Bådfører til dommerbåden Mette, fx ved Pointsejladserne om tirsdagen
  • Hjælp med klargøring af dommerbåden Mette forår og efterår
  • Hjælp med bøjer til Båkebanen og Easy Sejladsen forår og efterår

Kontakt Kapsejladsudvalget, hvis du har idéer eller spørgsmål, eller hvis du gerne vil høre nærmere om de opgaver, vi gerne vil have hjælp til.

Med sejlerhilsen
Egå Sejlklubs Kapsejladsudvalg
kapsejlads@egaasejlklub.dk