Fredagsgrill

Kære medlemmer i Egå Sejlklub.
Som et forsøg har vi afholdt en række fredags arrangementer for at teste behovet for sociale arrangementer i sommerhalvåret. Der har været tale om åbne familie aftner hvor alle kan deltage. Deltagerne tager selv mad og drikke med. I vinterhalvåret er der som tidligere lørdagsfrokoster.
Det har været en pæn succes og det vil være super hvis det fortsætter i 2022.
For at gøre det smart, således at det ikke bliver en tidsmæssig belastning, skal det selvfølgelig sættes i system og bredes ud. Dette kan gøres med faste opslag og faste indkøbssedler.
FU søger derfor nogle klub medlemmer som kan tænke sig at eje aktiviteten som en interesse.
Opgaven består i at:
• Slå arrangemenget op på klubbens fb side.
• Booke klublokalet (er gjort for 2022).
• Evt indkøbe lidt vin og chips i Rema (vi har en ide om omfanget så det er hurtigt gjort via et Rema kort)
• Kontrolere at lokale og køkken efterlades i rydet og ren tilstand.
Alt i alt ca 15-20 min pr. fredagsgrill arrangement – så det er overkommeligt.
Selve det at stille grill og gasflaske ud/ind samt rydde op og gøre rent skal deltagerne selvfølgelig hjælpe med til. Erfaringen er at det ikke er noget problem – tværtimod 😊
Er det noget du har lyst til at bidrage til så vil jeg gerne hører fra dig/jer.