Frivillige til Haarup Mixer Cup 3.-5. juni 2022

For tredje gang afholder Egå Sejlklub ligastævnet Haarup Mixer Cup for H-både. Vi regner med omkring 25 deltagende både fra hele landet. Som sædvanligt vil vi gerne give deltagerne en rigtig god oplevelse både på vandet og på landjorden.

Vi har derfor brug for omkring 25 frivillige, som kan bruge kortere eller længere tid ved stævnet, som så småt starter fredag den 3. juni, og har 8 sejladser lørdag den 4. og søndag den 5. juni. Lørdag aften er der festmiddag for deltagerne. Det er faktisk både hyggeligt og sjovt at være med til at løse sådan en opgave sammen med klubkammeraterne. Desuden vil stævnerne give et økonomisk overskud til klubben.

Her er en liste med de opgaver, vi skal have bemandet:

Opgave Tidsrum
Baneteam (flaggast, horn, måltagning, linjebåd, topmærkebåd, resultatberegning) Lørdag og søndag kl. 8-16
Bureau (sekretær) Lørdag og søndag morgen
Fredag, lørdag og søndag eftermiddag
Køkkenhjælp, morgenmad og madpakker Lørdag og søndag morgen
Køkkenhjælp, aftensmad Fredag og lørdag aften
Øl/vand-salg Fredag, lørdag og søndag eftermiddag
Fredag og lørdag aften
Grillpølser Lørdag og søndag eftermiddag
Rejsning og nedtagning af telt før og efter stævnet En aften i ugen før stævnet
En aften i ugen efter stævnet
Kranfører (hjælpe med søsætning og optagning med den blå kran) Fredag eftermiddag og aften
Søndag eftermiddag
Sponsorpleje

Det vil være fint, hvis du fx kan komme en formiddag eller en eftermiddag. Men du må meget gerne komme længere tid.

Du kan melde dig som frivillig ved at skrive til kapsejlads@egaasejlklub.dk. Angiv hvilke(n) opgave(r), du gerne vil være med til, og hvornår du kan, sammen med navn, telefonnummer og e-mail. Vi vil være meget glade for, hvis du angiver forskellige mulige opgaver, så vi lettere kan få bemandingspuslespillet til at gå op.

Vi vil meget gerne have din tilmelding senest 20. april, så vi kan danne os et overblik over, om vi kan få bemandet alle opgaverne. Men meld dig hellere til med det samme, så du ikke glemmer det.

Du kan læse mere om stævnet på stævnesiden: egaasejlklub.dk/haarupmixercup

Du kan også skrive til kapsejlads@egaasejlklub.dk eller ringe til Karsten Bank Petersen (21 71 73 97), hvis du vil høre nærmere om, hvad opgaverne går ud på, eller hvis du har andre spørgsmål.

Med sejlerhilsen fra planlægningsgruppen
Steen Jepsen
Torben Frislev
Henrik Andersen
Karsten Bank Petersen