Gule Ærter sejlads 21. september

Vi nærmer os desværre allerede nu afslutningen på kapsejladssæsonen. Der er kun et par tirsdagssejladser tilbage. Vi kan dog glæde os til Gule Ærter afslutningsarrangementet tirsdag den 21. september.

Vi starter med en kapsejlads på Båkebanen og Easy Sejlads. Der vil være tale om en af de korte baner, som signaleres fra Båken. Alle Båkebane-både starter kl. 18:30, og alle Easy-både starter kl. 18:35. Tidsbegrænsningen er 1½ time.

Derefter serverer vi gule ærter med pølser og flæsk og snaps i klubhuset. Det er nødvendigt at købe billetter til spisningen i forvejen. Billetterne koster 70 kr. og bliver solgt efter aftenkapsejladserne 7. og 14. september i klubhuset. Der er et begrænset antal billetter, så vent ikke for længe med at købe!

I forbindelse med spisningen bliver der uddelt præmier til årets vindere på Båkebanen.

Med sejlerhilsen
Kapsejladsudvalget