1. december 2022

Husk tilmelding til Båkebanen og Easy Sejlads

26. april er der tilmeldingsfrist til vores tirsdagssejladser Båkebanen og Easy Sejlads. For begge sejladserne er prisen 200 kr. for 14 sejladser (mindre end 15 kr. pr. sejlads 🙂). Ved eftertilmelding stiger prisen til 300 kr.

Båkebanen (kræver gyldigt DH-målebrev eller Texel-målebrev for flerskrogsbåde):
• Find tilmelding HER
• Find indbydelse HER

Easy Sejlads (DH-målebrev er unødvendigt):
• Find tilmelding HER
• Find indbydelse HER

Første sejlads er 3. maj, men vi tyvstarter med en Tune-up sejlads 26. april. Ved Tune-up sejladsen starter alle Båkebane-både kl. 18:30, og alle Easy-både starter 18:35. Banevalg vises fra Båken som normalt ved Båkebanen og Easy Sejlads. Der vil ikke være måltagning og resultatberegning ved Tune-up, ligesom der heller ikke vil være åbent i tirsdagskantinen efter sejladsen.

Som noget nyt i år afholdes der skippermøde i klubhuset kl. 17:15 før sejladserne 26. april og 3. maj. På møderne vil aftenens bane blive gennemgået, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål om sejladsbestemmelserne.

Kontakt Karsten Bank Petersen (21 71 73 97, kapsejlads@egaasejlklub.dk), hvis du har spørgsmål.

Med sejlerhilsen
Egå Sejlklubs Kapsejladsudvalg