Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling om optagelse af realkreditlån
Vi indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling 20., 21. eller 22. februar kl. 17 – 19 med ét punkt på dagsordenen:

1. Afstemning om bestyrelsens indstilling om optagelse af kreditforeningslån på 1,1 mio. kr.
Kreditforeningslån fra Realkredit Danmark til Egå Sejlklub

  • Lån 1: 20-årigt: 630.000 kr.
  • Lån 2: 10-årigt: 470.000 kr.
  • Lån i alt: 1.100.000 kr.
  • 1. års ydelse: 94.420 kr.

Afstemningen er skriftlig og foregår i klubhuset, hvor medlemmerne kommer ind ad hoveddøren og går ud ad terrassedøren. Det vil – hvis Corona-restriktionerne ikke lempes – kun være muligt af være 5 personer i klublokalet ad gangen, og alle skal bære mundbind, og holde 2 meters afstand.

I vil få udleveret en stemmeseddel i lokalet, men der vil desværre ikke være mulighed for debat eller for at stille spørgsmål. I er dog meget velkomne til at stille spørgsmål og gerne deltage i debatten på vores Facebook-side i tiden op til generalforsamlingen.

Vedtægterne foreskriver, at pantsætning af fast ejendom kræver vedtagelse på en generalforsamling, og på en generalforsamling kan forslaget om pantsætning vedtages, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Derfor opfordrer bestyrelsen alle til at møde op én af de tre ovennævnte dage.

Den samlede ydelse på de 2 lån svarer stort set til ydelsen på det kreditforeningslån, vi afviklede i 2019. Vores beregninger viser, at vores økonomi fint kan bære denne udgift og i øvrigt vil overskuddet på sejlerskole aktiviteter alene kunne dække ydelsen på kreditforeningslånet.

Med sejlerhilsen
Peter Juul
Formand
 

Hent indkaldelse som pdf HER