Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Egå, den 20. oktober 2021

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Egå Sejlklub

Onsdag den 3. november 2021 kl. 19.00

med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsens forslag er: Tom Christiansen
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forelæggelse af budget for det kommende år.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  Indkomne forslag er vedhæftet indkaldelse som bilag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af formand, næstformand og kasserer.
  Formand               Peter Juul Christiansen            Udtræder
  Næstformand       Klaus Madsen                             Genopstiller
  Kasserer                Flemming Rost                           Genopstiller
  Som ny formand foreslår bestyrelsen Susanne Werner.
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. § 11.
  Kapsejlads                                   Karsten Bank Petersen            Genopstiller
  Ad hoc-opgaver                         Michael Aakjer Nielsen            Genopstiller
  (Tidligere Sailing Aarhus udvalg)
  Sejlerskole                                   Simon Pedersen                        Udtræder
  Klubhus                                       Erik Nielsen                               Udtræder
  Jolle (storjoller)                         Jesper Heegaard                       Udtræder
  Ungdom (Optimist)                  René Juul Winther                   Udtræder
  Tur- og motorbåd                     Christian Lydersen                    Udtræder
 8. Valg af to revisorer og revisorsuppleant, jf. § 14.
  Revisor                                         Karl Kristian Bro                      Genopstiller
  Revisor                                         Michael Lonsdale                     Genopstiller
  Revisorsuppleant                      Dorthe Le Fevre                         Udtræder
  Som ny revisorsuppleant foreslår bestyrelsen Jørgen Mulbjerg.
 9. Eventuelt.

Som det efterhånden er blevet en god tradition, byder klubben på lidt mad Kl. 18.30 forud for generalforsamlingen.

Ønsker du at deltage i spisningen, vil vi bede dig/jer. Der er lukket for tilmelding

Tilmelding til spisning før generalforsamlingen senest den 29. oktober 2021.

Vel mødt i Egå Sejlklubs klubhus onsdag den 03. november 2021!

Med venlig hilsen
EGÅ SEJLKLUB
Peter Juul Christiansen
formand for bestyrelsen

Bilag:

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Årsrapport 2019/2020

Årsrapport 2020/2021

Indkomne forslag