Instruktører til sejlerskolen

Så er jul og nytår passeret og det går mod lysere tider. Det betyder også at vi som sejlere med glæde kan begynde at se en ny sejlersæson i horisonten og dermed tænke i de baner.

Som ansvarlig for den praktiske del af Egå Sejlklubs Sejlerskole er jeg i hvert fald begyndt at glæde mig og tænke på planlægningen af det nye program for skolesejlads 2022.

I 2021 var sejlerskolen fuldt besat på vores 3 skolebåde med skolesejlads 4 af ugens dage mandag til torsdag. Det vil sige at vi var en stab på 12 aktive og dygtige instruktører til at løse denne opgave. Et rigtigt godt og ungt team med drive og stort engagement. Desværre har det ikke været muligt for alle 12 at fortsætte i 2022. Så vi står nu og mangler mindst 2 nye instruktører til teamet.

Så hvis du kan sige ja til nedenstående:

  • Du har god sejlererfaring
  • Du har duelighedsbevis
  • Du kan tænke dig som frivillig at bidrage til en af Egå Sejlklubs vigtigste aktiviteter
  • Du vil gerne være en del at super instruktør team

Så tøv ikke med at kontakte mig for at høre nærmere.

Du er også velkommen til at møde op til informationsmøde omkring den nye sejlerskolesæson, torsdag d. 31. marts 2022 kl. 19.00 i klubhuset, hvor elever og instruktører mødes for at informere om den praktiske skolelsejlads.

De bedste sejlerhilsner

Per Selmose

Mobil: 20445710

E-mail: